Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Xem thêm
Tịnh độ Pháp môn
Tịnh độ Pháp môn
 
Người tu Tịnh độ pháp môn
Phải siêng niệm Phật sớm hôm hành trì
Đà Phật khắc ghi
Nằm ngồi đi đứng không khi nào rời
Niệm cho rành rõ từng lời
Từng câu, từng chữ tức thời định tâm
Huệ khai trí sáng diệu thâm
Chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay
Thân không ác nghiệp tạo gây
Miệng không nói dối đặt bày điêu ngoa
Ý không tham giận gian tà
Chuyển mê thành giác thật là quý thay
Chí thành niệm Phật đêm ngày
Tiêu trừ tội chướng đã gây bao đời
Hiện tiền thân tâm thảnh thơi
Vị lai giải thoát khỏi nơi luân hồi
Liên hoa chín phẩm lên ngôi
Nhân nào quả nấy muôn đời không sai
Muốn về Tịnh độ Như Lai
Phải gieo nhân tịnh tại ngay kiếp này
Muốn sang Cực lạc phương Tây
Ươm mầm an lạc hằng ngày chớ quên
Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả