Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Xem thêm
Cảm tưởng khóa sinh trong "Lễ khai khóa Phật thất"
Cảm tưởng khóa sinh
trong "Lễ khai khóa Phật thất"
 
  Những ngày cuối năm thời tiết se lạnh, trong ánh nắng vàng rực rỡ của cỏ cây đang dần thay lá, chuẩn bị cho mùa xuân mới đang đến dần... Danh lam Hoằng Pháp, một cõi thiền vị đang dang tay chào đón ngàn người con Phật từ mọi miền đất nước, về đây trong an lành của một cõi chơn thường.

   Thật là duyên lành thù thắng từ muôn kiếp trước đã thuần thục, trong những ngày Phật thất này, chúng con lại được đón mừng ngày khánh đản đức từ phụ A Di Đà Phật trong hân hoan của bao tiếng hát tự đáy lòng, và trong lung linh hoa đăng dâng lên cúng dường đức Từ phụ.

   Sức lan tỏa của tiếng niệm Phật bàng bạc khắp mười phương pháp giới, chập chùng lay động muôn ngàn cõi lòng. Được tham dự vào pháp hội chuyên tu niệm Phật này, chúng con như được tắm mình trong biển thệ nguyện vô lượng công đức của chư Phật.

   Đã từ bao năm qua, tuy chúng con phát tâm tu tập, nhưng thật ra chỉ là tu phước báo hữu lậu của nhân thiên. Ngày nay mới hiểu rằng, muốn vượt thoát tam giới, ra khỏi dòng luân hồi sinh tử, chỉ có pháp môn niệm Phật A Di Đà, cầu vãng sinh Tây phương Cực lạc, mới đúng với bản hoài của chư Phật mười phương, mới trọn vẹn diệt được sự khổ. Đó là môn tu giải thoát phù hợp trong thời mạt pháp ác trược này. Vậy nên được làm hành giả niệm Phật trong khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp, chúng con xiết bao hạnh phúc khi biết rằng đường về giải thoát chẳng còn xa. Ân đức rộng lớn như biển cả của đại đức trụ trì, chúng con chẳng thể nào đền đáp hết được.
Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả