Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Xem thêm
Cảm tưởng Phật tử Chu Thị Báu
Cảm tưởng Phật tử Chu Thị Báu
 
   Con về đây là lần thứ hai tu học khóa tu Phật thất. Lần thứ nhất vì mới, trong con tuy có rất nhiều cảm xúc nhưng không thể nói nên lời. Hôm nay với lòng kính phục trước tấm lòng từ bi, bao dung của thầy trụ trì và của quý thầy chùa Hoằng Pháp, con cũng muốn được tán thán ân đức cao cả của quý thầy. Nhưng lời văn cũng không thể tỏ hết được. Bởi vì tình thương yêu ch úng sinh của quý thầy rộng lớn không thể nghĩ bàn, không thể diễn tả được hết qua ngôn ngữ, văn tự. Chỉ mới hai tháng con trở lại chùa đã có biết bao sự thay đổi. Cũng chỉ vì sự phát nguyện độ chúng sinh của quý thầy, mà quý thầy đã phải biết bao vất vả lo toan, xây dựng, sửa sang, sắp xếp để có chỗ cho chúng con về đây tu học. Mặc dù vất vả nhưng lúc nào con cũng thấy các thầy vui vẻ. Hạnh phúc biết bao khi trong đời mạt pháp này mà chúng con vẫn được gặp Phật, gặp Bồ tát hàng ngày. Pháp của Phật rất khó được nghe, vậy mà chúng con ngày nào cũng được nghe những lời pháp nhủ. Thiện tri thức khó gặp vậy mà hàng ngày chúng con luôn được sống trong tình cảm yêu thương chân thành của những người đồng tu và sự hướng dẫn chu đáo của các cô chú, anh chị tinh chuyên.

   Bản thân con từ nhỏ lớn lên trong gia đình không biết đạo Phật là gì, vậy mà khi nhân duyên đến đã khiến con phát tâm quy hướng Tam bảo. Ban đầu gia đình con không hiểu, có ngăn cấm, nhưng sau thời gian thấy con thay đổi, từ một người hay đau ốm mà nhờ tụng kinh niệm Phật đến nay con rất ít bị bệnh. Trong cuộc sống thì luôn cố gắng làm lành lánh dữ, tính tình luôn vui vẻ không nóng nảy như trước kia. Điều ấy đã khiến cho gia đình con không còn ngăn cấm nữa, mà ngược lại động viên, tạo điều kiện cho con được vào tham gia tu học Phật thất ở đây. Đúng là Phật pháp nhiệm mầu. Nếu để nói để viết thì chẳng biết bao giờ cho hết mà cũng chẳng diễn tả hết được điều mình muốn nói, muốn viết cho nên con xin phép được dừng tại đây. Trước khi dừng, con xin hứa cố gắng thật nhiều để tu học cho tốt, không chỉ ở đây, mà về nhà cũng vậy. Không những chỉ thời gian trước mắt mà mãi mãi cho đến khi nào được thành công và phát nguyện độ chúng sinh để đền ơn Tam bảo, cha mẹ, các sư trưởng và quốc độ mà mình đang sống.
                                                
Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả