Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Xem thêm
Nhớ ơn thầy
Nhớ ơn thầy
 
Ơn thầy tựa thể trời cao
Con xin ghi nhớ đời nào dám quên
Ơn sâu con nguyện đáp đền
Dẫu bao giông tố gập ghềnh chông gai
Quyết không để trí mờ phai
Gắng công niệm Phật ngồi đài liên hoa
Đền ơn đức Phật Di Đà
Lòng từ bi cứu những là chúng sinh
Thầy như từ phụ giáng sinh
Đạo lành bủa khắp mông mênh đất trời
Con xin cung kính vâng lời!
Quyết tâm thực hiện những điều thầy khuyên
Tình thầy cao cả vô biên
Đạo thầy lan tỏa khắp miền gần xa
Chúng sinh bổn đạo gần xa
Hưởng nhờ ân đức bước qua khổ sầu
Đạo say, mùi pháp thêm mầu
Chúng con quyết chí công phu hành trì
Dầu bao gian khổ xá chi !
Để không phụ đức từ bi của thầy
Đê đầu lạy tạ ân sư
Trần duyên con bỏ đường tu con vê
Ngọc Hường
 
Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả