Sách Chùa Hoằng Pháp Biên Soạn
Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Kỷ yếu khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Xem thêm
Cảm tưởng Phật tử Minh Đức
Cảm tưởng Phật tử Minh Đức
 
   Vu Lan thắng hội đã về trên khắp mọi miền đất nước. Đây cũng là dịp tất cả người con Phật thể hiện lòng tri ân và báo ân. Ân cha mẹ sinh thành dưỡng dục, ân thầy giáo dưỡng, ân chúng sinh cưu mang và ân các bậc tôn túc thành lập đạo tràng hướng dẫn chúng con tu tập đúng chánh pháp, trì niệm vạn đức hồng danh cho tâm thức tỏa sáng. Để báo đáp ân đức đó, chúng con nguyện nỗ lực tu học, luôn luôn dõng mãnh tinh tấn hành trì pháp môn niệm Phật bằng tâm nguyện thiết tha: “Hiện tại sống an lạc hạnh phúc và tương lai được tự tại bình an”.

   Chúng con thường nghe “Thân người khó được, Phật pháp khó tìm, Thánh tăng khó thấy, chánh pháp khó nghe, lòng tin khó sinh, bạn lành khó gặp”. Chúng con tự nghĩ, có lẽ do gieo nhân lành từ nhiều kiếp, hôm nay chúng con được thân người đầy đủ sáu căn, an trú trong ngôi nhà Phật pháp của đức từ phụ, được chư tôn đức thực hành hạnh nguyện Bồ tát, mở khóa tu Phật thất hướng dẫn chúng con tu tập yếu chỉ pháp môn Tịnh độ, kính tin Tam bảo và được nhiều thắng duyên gặp thầy sáng bạn hiền.

   Khóa tu Phật thất tại chùa Hoằng Pháp được mở hai tháng một lần, Phật tử khắp nơi hân hoan trở về đây nương tựa vào tâm đức và nguyện lực của quý thầy, bảy ngày đêm trì niệm lục tự Di Đà.

   Chúng con tự cảm nhận được cuộc đời vô thường, thế giới Ta bà như một lò lửa cháy ngầm, thân người giả tạm và thay đổi từng sát na sinh diệt. Chúng con phát nguyện nương tựa vào tâm đức của quý thầy, thực tập nếp sống của người xuất gia, nghiêm trì giới luật, huân tu tam nghiệp thanh tịnh, niệm Phật trong suốt bảy ngày đêm.

   Trong pháp hội này, đa số Phật tử chúng con ở lứa tuổi đã xế chiều. Hai phần ba cuộc đời đã dành cho gia đình và xã hội, còn lại một phần ba ngắn ngủi chúng con phải lo cho tự thân. Chúng con có đủ niềm tin chắc chắn vào ngôi Tam bảo và nguyện tinh tấn hành trì pháp môn niệm Phật. Đó là niềm tin chắc thật và cũng là con đường gần nhất để đưa chúng con về với cảnh giới an lành. 
 
   Là người con Phật chân chính, chúng con phải tu tập đúng chánh pháp, cần có đức tin mạnh mẽ. Tin vào chính bản thân mình, tin vào tha lực của đức Phật A Di Đà, tin vào nguyện lực độ sinh của Ngài.

   Chúng con xin bỏ lại sau lưng những vọng trần điên đảo, xa lìa sự đắm nhiễm của dục lạc thế gian và từng bước an trú trong chánh niệm tỉnh giác. Đó là ước mơ và nguyện vọng của chúng con với quãng đường ngắn ngủi còn lại trong cuộc đời.

   Chúng con bắt gặp những nụ cười hiền hòa tại ngôi già lam Hoằng Pháp, nụ cười rạng rỡ ban niềm vui cho tất cả chúng hữu tình, ánh mắt từ bi, dáng đi thanh thoát và uy nghi của chư tôn đức đã khiến hàng Phật tử chúng con khởi tâm cung kính.

   Thấm thoát đã bảy ngày niệm Phật sắp trôi qua, chúng con sẽ giã từ quý thầy, tạm chia tay các liên hữu với tất cả lòng bồi hồi lưu luyến.
Sách cùng thể loại
Lá Thư Còn Lại 1
Lá Thư Còn Lại 1
Nhiều tác giả
Góc Khuất
Góc Khuất
Nhiều tác giả
Ngày mới của tâm
Ngày mới của tâm
Chùa Hoằng Pháp
Nghi Lễ Hằng Ngày
Nghi Lễ Hằng Ngày
Chùa Hoằng Pháp
Lời Người Còn Ghi Lại
Lời Người Còn Ghi Lại
HT. Ngộ Chân Tử
Lá Thư Còn Lại 2
Lá Thư Còn Lại 2
Nhiều tác giả