Ấn Phẩm Chùa Hoằng Pháp
Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính

Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Nhớ thầy phương xa

Thầy đi hoằng pháp phương xa

Lưu truyền mạng mạch, Thích Ca rạng ngời 

Hành trang chân lý độ đời

Vui trong chánh đạo nghỉ ngơi chẳng màng.

Trời lên bóng tối tiêu tan 

Như dòng pháp nhũ, Thầy ban cho đời,

Xua tan mê tối bao người 

Quay về cõi thiện thảnh thơi là nhà.

Thầy đi hoằng pháp phương xa

Chúng con, Phật tử ở nhà nhớ mong.

Nhớ sao đêm tối phủ phòng

Tuần liêu Thầy bước, tấm lòng bao dung.

Nhớ sao những buổi buông lung

Ban mai sữa pháp, ung dung cả ngày,

Nhớ sao bóng dáng của Thầy

Sa la dạo bước, người Thầy của con.

Nhớ sao lời dạy sắt son 

Khuyên hàng đệ tử: “Các con vững lòng”

Nhớ sao chiếc áo nâu sòng

Đơn sơ giản dị thong dong đạo đời.

Nhớ Người, đệ tử đôi lời 

Công phu tu học, Thầy ơi yên lòng

Mong Người Phật sự thành công

Hai hàng đệ tử, đều mong Thầy về.

Di Nhiên

Sách cùng thể loại
Tặng Phẩm Xuân 2024
Tặng Phẩm Xuân 2024
Thích Chân Tính
Giới thiệu ấn phẩm mới: Lịch bàn 2023
Giới thiệu ấn phẩm mới: Lịch bàn 2023
Thích Chân Tính
Tặng phẩm xuân 2023
Tặng phẩm xuân 2023
Thích Chân Tính
Nắng trong mưa
Nắng trong mưa
Chùa Hoằng Pháp
Bài học người Phật tử
Bài học người Phật tử
Thích Chân Tính
Em về chùa tu học
Em về chùa tu học
Thích Chân Tính