Ấn Phẩm Chùa Hoằng Pháp
Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính

Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Nhớ Hoằng pháp

Nhớ sao Hoằng Pháp thân yêu

Mỗi sáng niệm Phật, mỗi chiều tụng kinh

Đi chùa ai cũng tươi xinh

Vị tha, độ lượng, chân tình, bao dung

Nhớ từng cành liễu, cội tùng

Nhớ tượng Bồ-tát tôn dung từ hoà

Nhớ tượng Bổn sư Thích-ca

Miệng cười nhân ái, hiền hoà mắt trao

Xa chùa lòng thấy nao nao

Nhớ Thầy, nhớ bạn biết bao nhiêu tình

Nhớ Sư phụ, suốt đời mình

Hoằng dương chánh pháp, đăng trình muôn nơi

Chưa giây phút được nghỉ ngơi

Miệng luôn vẫn nở nụ cười rất tươi

Cầu Phật gia hộ cho Người

Tu hành đắc quả giúp đời độ sanh

Con đi đầu núi cuối ghềnh

Hoằng Pháp vẫn mãi đậm tình trong con.

Tịnh Hiệp

Sách cùng thể loại
Tặng Phẩm Xuân 2024
Tặng Phẩm Xuân 2024
Thích Chân Tính
Giới thiệu ấn phẩm mới: Lịch bàn 2023
Giới thiệu ấn phẩm mới: Lịch bàn 2023
Thích Chân Tính
Tặng phẩm xuân 2023
Tặng phẩm xuân 2023
Thích Chân Tính
Nắng trong mưa
Nắng trong mưa
Chùa Hoằng Pháp
Bài học người Phật tử
Bài học người Phật tử
Thích Chân Tính
Em về chùa tu học
Em về chùa tu học
Thích Chân Tính