Ấn Phẩm Chùa Hoằng Pháp
Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính

Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Tấm gương Hoằng pháp không mệt mỏi

Tôi quen biết thầy Chân Tính từ năm 1985. Lúc đó tôi và Thầy học chung lớp Khoa Ngữ Văn Đại Học Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh.

Năm 1990, chúng tôi tốt nghiệp và không có nhiều dịp gặp lại nhau. Tôi có duyên đến thăm chùa Hoằng Pháp một lần trong thời gian học chung với thầy Chân Tính. Chùa lúc đó còn đơn sơ, chưa có tổ chức khóa tu.

Năm 1995, tôi rời Việt Nam đi học ở New-Delhi Ấn Độ đến năm 2004. Lúc bấy giờ tôi rất vui vì được biết chùa Hoằng Pháp đã tổ chức Khóa Tu Phật Thất cho nhiều Phật tử tại gia về chùa tu tập những lời dạy của đức Phật, đồng thời có nhiều vị giảng sư được mời đến chùa để thuyết giảng Phật pháp. Thời điểm đó chùa Hoằng Pháp và thầy Chân Tính đã nổi tiếng khắp nơi.

Năm 2008, trong Khóa Tu Phật Thất lần thứ 52 tôi có đủ duyên lành được mời đến chùa Hoằng Pháp để thuyết giảng với đề tài: “Chữ Hiếu trong Kinh Tạng Pali”. Đây cũng là khóa tu đặc biệt và cũng là lần đầu tiên tôi thuyết pháp cho một thính chúng hàng ngàn người.

Trong mười năm qua tôi thấy chùa Hoằng Pháp và thầy Trụ trì không ngừng nghỉ trong công việc hoằng dương Phật pháp. Đúng là: “Quen biết một người là do duyên nghiệp, hiểu được một người là do kiên trì” hoặc “Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết là người có nhân”. Càng có dịp tiếp xúc với thầy Chân Tính mới thấy ở Thầy một tấm lòng quảng đại vì quần sanh, một tâm hồn hướng thiện cho mình và cho mọi người.

Càng có dịp gặp gỡ Thầy mới thấy ở Thầy một người tu hành chân chánh, sống đơn giản, khiêm tốn, tôn trọng mọi người. Thầy không sử dụng điện thoại cho cá nhân mình như những vị giảng sư và trụ trì bình thường khác.

Công việc hoằng pháp không mệt mỏi của Thầy nhất là tổ chức Khóa Tu Phật Thất giúp cho các cư sĩ Phật tử có dịp về chùa tu tập đời sống xuất gia, thọ hưởng không khí chốn thiền môn trong thời gian ngắn hạn nhưng lợi lạc thì vô biên. Đó là công đức to lớn mà ai cũng hoan hỷ chúc mừng.

Cảm ơn Thầy trong 10 năm qua đã cho tôi cơ hội đến chùa Hoằng Pháp để gửi những thông điệp Trí Tuệ - Từ Bi - Hỷ Xả - Chánh Niệm - Tỉnh Giác đến các Phật tử trên mọi miền đất nước.

Cảm ơn Ban Truyền thông của chùa Hoằng Pháp đã đưa những bài thuyết pháp của các giảng sư đến mọi người yêu mến Phật pháp trên toàn thế giới.

Công việc Hoằng Pháp không mệt mỏi của Thầy và các cộng sự đã góp phần duy trì và phát triển Phật giáo. Xin trân trọng việc làm ý nghĩa này.

Giọt sương giọt nước trong lành

Cúng dường Tam bảo hóa sanh người hiền

Lung linh tâm cảnh vườn thiền

Cành hoa cọng cỏ nhân duyên nhiệm mầu.

(Thơ: Minh Đức Triều Tâm Ảnh)

Nhân dịp Thầy hiện diện 60 năm trên cõi đời này tôi xin kính chúc Thầy được 5 điều phước báu theo truyền thống Phật giáo Nam Tông: Ayu, Vanna, Sukham, Balanm, Panna - Sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Cầu chúc công việc hoằng pháp của Thầy ngày càng được phát triển và tốt đẹp.

Thiền Viện Phước Sơn Đồi Lá Giang, mùa đông 2018

Hòa thượng Thích Bửu Chánh

Sách cùng thể loại
Tặng Phẩm Xuân 2024
Tặng Phẩm Xuân 2024
Thích Chân Tính
Giới thiệu ấn phẩm mới: Lịch bàn 2023
Giới thiệu ấn phẩm mới: Lịch bàn 2023
Thích Chân Tính
Tặng phẩm xuân 2023
Tặng phẩm xuân 2023
Thích Chân Tính
Nắng trong mưa
Nắng trong mưa
Chùa Hoằng Pháp
Bài học người Phật tử
Bài học người Phật tử
Thích Chân Tính
Em về chùa tu học
Em về chùa tu học
Thích Chân Tính