Ấn Phẩm Chùa Hoằng Pháp
Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính

Kỷ yếu 60 năm Thích Chân Tính

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Xa Thầy

Xuân này con không về

Bên Thầy hiền đức độ

Nơi đất khách quê người

Lòng ngậm ngùi nuối tiếc

Nhớ mái chùa năm xưa

Hình bóng Thầy thân thương

Noi theo gương sư Tổ

Hoằng pháp độ chúng sanh

Dẫn dắt đàn con thơ

Xuất gia và tại gia

Trên bước đường tu học

Sông mê và bể khổ

Giải thoát cõi Ta-bà

Tây phương cảnh an lạc

Trước thềm xuân Tân Tỵ

Mừng Thầy thêm tuổi đạo

Pháp thể được khinh an

Đuốc tuệ luôn tỏa sáng

Soi đường chúng con đi.

Niệm Phật đường Hoằng Pháp - Úc Châu

Thích Tâm Minh kính bút

Sách cùng thể loại
Tặng Phẩm Xuân 2024
Tặng Phẩm Xuân 2024
Thích Chân Tính
Giới thiệu ấn phẩm mới: Lịch bàn 2023
Giới thiệu ấn phẩm mới: Lịch bàn 2023
Thích Chân Tính
Tặng phẩm xuân 2023
Tặng phẩm xuân 2023
Thích Chân Tính
Nắng trong mưa
Nắng trong mưa
Chùa Hoằng Pháp
Bài học người Phật tử
Bài học người Phật tử
Thích Chân Tính
Em về chùa tu học
Em về chùa tu học
Thích Chân Tính