Sách HT. Thích Chân Tính
Lời Mở Đầu
Hằng ngày, chúng ta phải bươn chải làm việc để có một cuộc sống đầy đủ, ấm no và hạnh phúc. Mỗi người chúng ta tự chọn một nghề nghiệp phù hợp tùy theo sở thích và khả năng của mình. Người xưa có câu: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Nghĩa là, chúng ta phải tập trung hết thân tâm vào việc tìm tòi, học hỏi, nâng cao tay nghề, trở thành một chuyên gia trong nghề nghiệp mà mình đã chọn; nhờ đó, chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền và xây dựng được một gia đình ấm no, hạnh phúc.
Đức Phật dạy rằng người Phật tử ngoài việc siêng năng kiếm tiền, còn phải biết giữ gìn tài sản có được từ công sức, mồ hôi, nước mắt và những việc làm hợp pháp của mình. Chúng ta phải biết cân đối việc thu chi như thế nào cho hợp lý để tài sản của mình không bị thâm hụt. Đồng thời, phải gần gũi những vị thiện tri thức - những người bạn tốt giúp mình phân biệt đâu là đường chánh, đâu là nẻo tà. Ngoài ra, còn phải biết bố thí để mở rộng lòng từ, trừ tâm tham lam, keo kiệt, bỏn xẻn và tạo nhân lành cho đời này và đời sau.
Bài kinh Dighajanu thuộc kinh Tăng Chi Bộ 3 chép rằng: “Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, tại một thị trấn của dân chúng Koliya tên là Kakkarapatta. Lúc đó, có một vị thiện nam bạch đức Phật:
- Bạch Thế Tôn! Chúng con là những gia chủ hưởng thụ các dục vọng, sống hệ phược với vợ con, dùng các hương chiên đàn ở Kasi, đeo và dùng các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, thọ lãnh vàng và bạc. Bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp cho những người như chúng con, thuyết như thế nào để những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc, an lạc ngay hiện tại và hạnh phúc, an lạc trong tương lai.
Đức Phật dạy:
- Này thiện nam tử, có bốn pháp đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại. Thế nào là bốn? Đó là: đầy đủ sự tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện và sống thăng bằng, điều hòa. Và này thiện nam tử, có bốn pháp đưa đến hạnh phúc tương lai, an lạc tương lai. Thế nào là bốn? Đó là: đầy đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ thí và đầy đủ tuệ.”
Như vậy, trong bài kinh Dighajanu, đức Phật đã dạy cho một vị thiện nam tám pháp mà nếu thực hành sẽ đem lại an lạc, hạnh phúc trong hiện tại cũng như tương lai. Tám pháp của đức Phật không chỉ lợi lạc cho vị thiện nam kia mà còn cho tất cả mọi người, cả thời đó lẫn thời nay. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tám pháp này:
Sách cùng thể loại
Quả báo sát sinh
Quả báo sát sinh
Thích Chân Tính
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Tâm sự đầu năm
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Đúng Người Đúng Việc
Đúng Người Đúng Việc
Thích Chân Tính
Cúng Dường
Cúng Dường
Thích Chân Tính