Sách HT. Thích Chân Tính
Cư sĩ Cấp Cô Độc

Cư sĩ Cấp Cô Độc

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Lời mở đầu

Sau khi thành tựu Phật quả, đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đi gần khắp Ấn Độ để hoằng pháp lợi sinh. Trong việc hoằng pháp của Ngài, ngoài sự hỗ trợ tích cực của chư Tăng, còn có những Phật tử tại gia như vua Tần-bà-sa-la, vua Ba-tư-nặc, vua A-xà-thế, ông Cấp Cô Độc, bà Visakha… Trong số họ, có một người mà khi nói đến hầu như tất cả mọi người đều biết, đó là ông Cấp Cô Độc, vị trưởng giả nổi tiếng vì đã bỏ tiền mua khu vườn của thái tử Kỳ-đà để xây dựng một ngôi tinh xá tại nước Xá-vệ, cúng dường cho đức Phật và chư Tăng.

Ba câu chuyện sau đây nói về trưởng giả Cấp Cô Độc. Việc phân tích nội dung mỗi câu chuyện sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về vị cư sĩ này. Một tấm gương sáng để chúng ta tạo thêm động lực cho mỗi người trên bước đường hành thiện nghiệp.

Sách cùng thể loại
Quả báo sát sinh
Quả báo sát sinh
Thích Chân Tính
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Tâm sự đầu năm
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Đúng Người Đúng Việc
Đúng Người Đúng Việc
Thích Chân Tính
Cúng Dường
Cúng Dường
Thích Chân Tính