Sách HT. Thích Chân Tính
Biết lỗi nên sửa

Biết lỗi nên sửa

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Lời Mở Đầu

Mỗi người hiện hữu trên cuộc đời này, từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt lìa đời, ai cũng có lỗi lầm không nhiều thì ít, không nặng thì nhẹ, ngoại trừ những bậc Thánh. Đã là Thánh thì không có lỗi lầm, đã có lỗi lầm thì không phải Thánh, mà là người bình thường. Đức Phật dạy: “Trên thế gian này có hai hạng người có sức mạnh. Hạng thứ nhất là không bao giờ phạm lỗi. Hạng thứ hai là có lỗi nhưng biết lỗi để sửa đổi”. Chắc chắn trong chúng ta, không ai thuộc hạng người thứ nhất, được hạng người thứ hai cũng đã tốt lắm rồi, chỉ sợ lại rơi vào hạng người thứ ba là có lỗi mà không biết sửa! Vô lượng, vô số tội lỗi của chúng ta xuất phát từ nghiệp của thân, khẩu và ý. Thân có ba nghiệp là sát sinh, trộm cắp, tà dâm; khẩu có bốn nghiệp là nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ô uế, nói lời độc ác; ý có ba nghiệp là tham, sân, si. Hằng ngày, chúng ta tạo ác qua ba nghiệp này mà không biết, phải nhờ đến giáo pháp của đức Phật, chư Tăng, cha mẹ, thầy bạn... chỉ bảo.

Sách cùng thể loại
Quả báo sát sinh
Quả báo sát sinh
Thích Chân Tính
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Tâm sự đầu năm
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Đúng Người Đúng Việc
Đúng Người Đúng Việc
Thích Chân Tính
Cúng Dường
Cúng Dường
Thích Chân Tính