V/v: Giả danh các đại lý chùa Hoằng Pháp

THÔNG BÁO

V/v: Giả danh các Đại Lý Chùa Hoằng Pháp


Với mục đích Hoằng Pháp lợi sinh, tất cả những kinh sách, băng đĩa VCD, DVD,... do chùa Hoằng Pháp sản xuất đều không có bản quyền. Hoan nghinh chư Tăng Ni và cư sĩ Phật tử in sang, biếu tặng hoặc phát hành (Yêu cầu không tự ý sửa nội dung). Tuy nhiên, trong thời gian qua đã có rất nhiều kẻ lợi dụng sự tin tưởng của quý Phật tử dành cho chùa Hoằng Pháp, giả mạo là Đại lý của chùa, đem các sản phẩm văn hóa Phật giáo do chùa Hoằng Pháp sản xuất, bán hoặc quyên góp với giá chênh lệch quá cao, nhằm tư lợi. Vì vậy, chùa Hoằng Pháp xin thông báo đến tất cả quý thiện nam tín nữ một số điều liên quan đến việc phát hành băng đĩa kinh sách của chùa Hoằng Pháp:
 
1.     Chùa Hoằng Pháp không cử bất cứ tổ chức, cá nhân nào đi phát hành sản phẩm văn hóa của chùa để quyên góp xây dựng.
 
2.     Tất cả các băng đĩa kinh sách của chùa Hoằng Pháp được phát hành với cùng một giá trên khắp cả nước.
 
3.     Giá phát hành băng đĩa như sau:

         Đối với VCD:  5.000/1VCD
Nếu mua từ 20 VCD trở lên đến 99 VCD: 4.000/1VCD
Nếu mua từ 100 VCD các loại trở lên: 3.800/1VCD
Nếu mua 500 VCD cùng một loại: 3.500/1VCD

         Đối với DVD:  10.000/1DVD
Mua từ 20 DVD trở lên: 9.500/1DVD

         Đối với sách:    
Từ 100 cuốn (cùng một loại): giảm 5%
Từ 500 cuốn (cùng một loại): giảm 10%

 
4.     Hiện tại, có một số đại lý chính của chùa ở các địa phương, quý vị có thể tham khảo danh sách Đại lý trên website của chùa: http://www.chuahoangphap.com.vn/
 
5.     Muốn biết địa chỉ các đại lý gần nơi mình ở, quý vị có thể liên hệ qua số điện thoại: 08.37134307.
 
Ngoài ra, nếu có bất kỳ nơi nào phát hành băng đĩa chùa Hoằng Pháp với mức giá không giống như trên, hoặc với lý do phát hành để quyên góp cho chùa Hoằng Pháp, thì xin quý vị hoan hỷ thông báo cho quý Thầy được biết. 
 
Với thông báo này, chúng tôi hi vọng sẽ tránh được những thiệt hại cho quý thiện nam tín nữ, Phật tử.
 


Tp.HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2014
Chùa Hoằng Pháp
Trụ Trì

Thích Chân Tính