THƯ NGỎ V/V PHỤ GIÚP CÔNG QUẢ THƯỜNG XUYÊN TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Trải qua 2 năm đại dịch Covid-19 hoành hành, bao mất mát, tổn thương cũng dần được hàn gắn. Corona không còn là mối bận tâm, lo ngại của người dân. Chúng ta cùng nhau bước vào lối sống sinh hoạt bình thường với tình thương và trách nhiệm.

Các khóa sinh hoạt, tu học tại chùa Hoằng Pháp cũng bắt đầu khởi động trở lại với nhiều sự đổi mới, cải tiến cho phù hợp với xu thế hiện đại hóa, tiếp tục là nơi quy hướng tâm linh vững chắc cho biết bao tín đồ, quý Phật tử gần xa.

Với hạnh nguyện Đại thừa, tức lấy từ bi vì chúng sinh làm trọng, chúng ta nên cùng nhau mỗi người góp chút công, chút của để dựng xây sự nghiệp hoằng pháp thêm vững chắc, mong mỏi ai ai cũng đều được thấm nhuần giáo lý giải thoát, được sự gia hộ bình an của Tam bảo.

Do vậy, chùa Hoằng Pháp rất cần đến sự chung tay, góp sức của quý thiện nam, tín nữ phụ giúp công quả thường xuyên trong các công việc Phật sự sắp tới. Bên cạnh đó, quý vị sẽ cùng chư Tăng tham dự các thời khóa tu học; một phần nhằm tăng trưởng phước đức, tín tâm trong sạch, đồng thời, đây sẽ là cơ hội để chúng ta vun bồi thiện căn, nhân duyên thù thắng cho hiện tại và vị lai trên con đường đi đến sự giác ngộ, hạnh phúc.

Chính những việc công phu, công quả của quý vị sẽ là những viên gạch đắp tô cõi miền Tịnh độ lợi lạc giữa nhân gian.

Quý vị thiện nam tín nữ, Phật tử gần xa phát tâm về chùa Hoằng Pháp phụ giúp công quả thường xuyên, xin quý vị đến bổn tự, liên hệ bộ phận văn phòng để được tận tình hướng dẫn đăng ký.

Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường, như ý!

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT