Thông báo V/v Hoàn trả hũ cốt người mất

Kính thưa quý thân nhân gửi hũ cốt tại tháp Phổ Độ chùa Hoằng Pháp.

Vừa qua chùa Kỳ Quang II, xảy ra vụ việc thất lạc hũ cốt gây xôn xao dư luận. Từ lý do đó, chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã họp bàn thống nhất không tiếp tục giữ hũ cốt tại tháp Phổ Độ nữa. Chùa đề nghị quý vị hoan hỷ đến nhận lại hũ cốt người thân đem về để tránh tình trạng thất lạc.

Nay chùa Hoằng Pháp thông báo như sau:

1. Ngưng nhận tro cốt nhập vào tháp của chùa.

2. Gửi trả lại hũ cốt cho thân nhân mà chùa đã giữ từ trước đến nay.

3. Thân nhân có trách nhiệm liên lạc với chùa để nhận lại hũ cốt kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 05 tháng 10 năm 2021.

4. Sau khi thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và chính quyền địa phương sở tại, những hũ cốt nào không có thân nhân hoặc thân nhân không đến nhận theo thời gian đã thông báo ở mục 3, chùa sẽ tiến hành làm lễ cầu siêu và mang đi thủy táng.

5. Nhà chùa hoàn toàn không chịu trách nhiệm sau khi đã xử lí những phần tro cốt vô thừa nhận.

Mọi vấn đề thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: (028) 37130002 hoặc liên lạc trực tiếp tại văn phòng chùa Hoằng Pháp, số 96, ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma ha tát

Hóc Môn, ngày 05 tháng 10 năm 2020

Chư Tăng chùa Hoằng Pháp

Đã phê duyệt