THÔNG BÁO Về việc chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Phú Quốc

THÔNG BÁO

Về việc chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Phú Quốc

 

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Kính thưa quí Phật tử thân mến, để tránh trường hợp một số đối tượng lợi dụng lòng tin của Phật tử và uy tín của chùa Hoằng Pháp, nay chùa xin thông báo như sau:

  1. Hiện nay, chùa Hoằng Pháp không có bất kì chi nhánh ( cơ sở trực thuộc ) nào tại Phú Quốc.
  2. Chùa không cử đại diện, ủy thác cho bất kì cá nhân hay tập thể nào kể cả chư Tăng lẫn Phật tử hoạt động hoằng pháp hay mở rộng chi nhánh tại Phú Quốc.
  3. Chùa cũng không kêu gọi, vận động quyên góp hỗ trợ xây dựng chi nhánh tại đây.

Mọi vấn đề thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0988476757 (ĐĐ. Thích Tâm Trường, tân trụ trì).

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.