Danh sách ấn tống sách từ ngày 07/11 - 30/3/2021

 

DANH SÁCH ẤN TỐNG SÁCH T03-2021
SỮA PHÁP BAN MAI (HP003) - BÀI HỌC THANH THIẾU NIÊN (HP004)
STT HỌ TÊN ĐỊA CHỈ  SỮA PHÁP BAN MAI (HP003)  BÀI HỌC THANH THIẾU NIÊN (HP004) GHI CHÚ (TỔNG TIỀN 2 LOẠI SÁCH)
SỐ TIỀN (VNĐ) SỐ LƯỢNG (QUYỂN) SỐ TIỀN (VNĐ) SỐ LƯỢNG (QUYỂN)
DANH SÁCH NỘP TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG
1 Liên Thắm Trà Vinh 1,000,000        
2 Hồ Thị Thịnh Tân Bình - HCM     750,000    
3 Trần Thị Kim Cúc Hóc Môn - HCM     200,000    
4 Phật tử   500,000        
5 Lê Bảo Châu   400,000   300,000    
6 Ngô Trần Cát Tường Bình Thạnh - HCM 240,000        
7 Diệu Thảo Hóc Môn - HCM 1,000,000        
8 Đào Thị Huế Thanh Quận 4 - HCM 400,000        
9 Nguyễn Thị Minh Châu   520,000        
10 Nguyễn Thị Phương Hóc Môn - HCM 1,000,000        
11 Thủy Quận 8 - HCM     300,000    
12 Phạm Thị Mỹ Hằng Quận 8 - HCM     1,500,000    
13 Phật tử       30,000    
14 Phật tử   500,000        
15 Trần Thị Hải Quận 5 -HCM 200,000        
16 Ngô Thị Hoàng Lan Gò Vấp - HCM 100,000        
17 Phan Thị Lài Quận 1 - HCM     450,000    
18 Lại Ngọc Phương   240,000        
19 Hồ Thị Ngọc Thúy Quận 11 - HCM 200,000        
20 Trịnh Cổ Hùng Quận 11 - HCM 200,000        
DANH SÁCH CHUYỂN KHOẢN
1 Nguyễn Thị Minh Châu   520,000        
2 Nguyễn Thị Phương Hóc Môn - HCM 1,000,000        
3 Thủy Quận 8 - HCM     300,000    
4 Phạm Thị Mỹ Hằng Quận 8 - HCM     1,500,000    
5         30,000    
6     500,000        
7 Trần Thị Hải Quận 5 -HCM 200,000        
8 Ngô Thị Hoàng Lan Gò Vấp - HCM 100,000        
9 Phan Thị Lài Quận 1 - HCM     450,000    
10 Lại Ngọc Phương   240,000        
11 Hồ Thị Ngọc Thúy Quận 11 - HCM 200,000        
12 Trịnh Cổ Hùng Quận 11 - HCM 200,000        
Tổng     9,460,000   5,810,000   15,270,000

 

 

DANH SÁCH ẤN TỐNG SÁCH T02-2021
SỮA PHÁP BAN MAI (HP003) - BÀI HỌC THANH THIẾU NIÊN (HP004)
STT HỌ TÊN ĐỊA CHỈ  SỮA PHÁP BAN MAI (HP003)  BÀI HỌC THANH THIẾU NIÊN (HP004) GHI CHÚ (TỔNG TIỀN 2 LOẠI SÁCH)
SỐ TIỀN (VNĐ) SỐ LƯỢNG (QUYỂN) SỐ TIỀN (VNĐ) SỐ LƯỢNG (QUYỂN)
DANH SÁCH NỘP TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG
1 Nguyễn Thị Nga Vũng Tàu     500,000    
2 Nguyễn Thị Ánh Thu Cũ Chi - HCM     1,500,000    
3 Cô Anh Tuyết Quận 12 - HCM 400,000        
4 Liên Bích Bình Thạnh - HCM  400,000        
5 Phạm Thị Mỹ Phụng Hóc Môn - HCM 200,000        
6 Phật tử Quận 12 - HCM 1,440,000        
7 Diệu Hoa Tân Bình - HCM 2,000,000   1,500,000    
8 Thiện Tâm Bình Tân - HCM 2,000,000   1,500,000    
9 Tường Chơn HCM 100,000        
10 Hồ Thị Thu Ngọc Hóc Môn - HCM 500,000        
11 Lê Uy Khiêm Gò Vấp - HCM     150,000    
12 Liên Hiền Quận 12 - HCM 400,000        
13 Đặng Thanh Thúy HCM 150,000   150,000    
14 Nguyễn Hải Quang Bình Dương     1,500,000    
15 Liên Hồng Hóc Môn - HCM     150,000    
16 Dương Thị Bích Vân Bình Thạnh - HCM      200,000    
17 Liên Định Bình Thạnh - HCM  500,000        
18 Phạm Quốc Trung Quảng Ngãi     5,000,000    
19 Đặng Hữu Hải Hóc Môn - HCM 2,000,000        
DANH SÁCH CHUYỂN KHOẢN
1 Trần Hà Lam Phương   360,000        
2 Nguyễn Lý Thanh Tuyền   380,000        
3 Diệu Linh       400,000    
4 Phạm Thị Kim Thoa   400,000        
5 Khul Ngọc Hiếu       3,000,000    
6 Phật tử   1,000,000        
7 Phật tử   50,000        
8 Võ Minh Quyền An Giang     500,000    
9 Trần Ngọc Hoa  Quận 12 - HCM 400,000        
10 Phật tử   250,000   150,000    
11 Tiến       500,000    
12 Liên Nhung       500,000    
13 Nguyễn Thanh Thúy Cần Thơ 400,000        
14 Nhuận Nhiên HCM     100,000    
15 Đào Thị Minh Tâm   80,000   150,000    
16 Dương Thị Hồng Hạnh Tân Bình - HCM 400,000        
17 Ngô Thị Kim Thúy Long An 1,000,000        
18 Phật tử   200,000        
19 Nguyễn Quốc Bảo   400,000        
20 Nguyễn Thành Tiến HCM     1,000,000    
21 Võ Quốc Cường   400,000        
22 Vân Thị Mỹ Nhi       300,000    
23 Phật tử   200,000   300,000    
24 Ngô Kim Phương Quận 6 - HCM 400,000        
25 Đặng Đức Phú Hóc Môn - HCM 400,000        
26 Nguyễn Quang Thùy Linh Quận 8 - HCM  800,000        
27 Nguyễn Văn Hòa Bến Tre 400,000        
28 Đỗ Trần Nguyệt Nga   120,000        
29 Tịnh Hùng Củ Chi - HCM     90,000    
30 Phạm Hoài Nam HCM     150,000    
31 Cao Thị Ngọc Minh Tân Phú - HCM 500,000        
32 Hoàng Quỳnh Anh Bình Tân - HCM 80,000   30,000    
33 Nguyễn Đồng Phương Tiến Đồng Tháp     450,000    
34 Tịnh Phú       300,000    
35 Võ Thị Nhàn   400,000        
Tổng     19,110,000   20,070,000   39,180,000

 

 

DANH SÁCH ẤN TỐNG SÁCH T01-2021
SỮA PHÁP BAN MAI (HP003) - BÀI HỌC THANH THIẾU NIÊN (HP004)
STT HỌ TÊN ĐỊA CHỈ  SỮA PHÁP BAN MAI (HP003)  BÀI HỌC THANH THIẾU NIÊN (HP004) GHI CHÚ (TỔNG TIỀN 2 LOẠI SÁCH)
SỐ TIỀN (VNĐ) SỐ LƯỢNG (QUYỂN) SỐ TIỀN (VNĐ) SỐ LƯỢNG (QUYỂN)
DANH SÁCH NỘP TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG
1 Liên Trang Hóc Môn - HCM 800,000        
2 Liên Anh Bình Tân - HCM     500,000    
3 Liên Hoa Quận 7 - HCM     1,000,000    
4 Phật tử       1,000,000    
5 Như Thuận Bình Dương 200,000        
6 PT chùa Hoằng Pháp Quận 12 1,440,000        
7 Diệu Liên Bến Tre 1,000,000   1,000,000    
8 Trần Văn Chung Củ Chi - HCM 2,000,000   750,000    
9 Phan Thị Tám Quận 8 - HCM 600,000        
10 Lê Thị Kim Hoa Củ Chi - HCM 800,000   300,000    
11 Phật tử   500,000        
12 Nguyễn Thị Sửu Gò Vấp     745,000    
13 Trần Tuyết Thu Quận 11- HCM 3,600,000        
14 Trần Thị Ngát   200,000        
15 Đỗ Thị Kim Chi Quận 12 - HCM 400,000        
16 Phật tử       400,000    
17 Hà Thị Thúy Quận 12 - HCM 500,000        
18 Hà Thị Cẩm Vân Quận 12 - HCM 500,000        
19 Phật tử       1,000,000    
DANH SÁCH CHUYỂN KHOẢN
1 Nguyễn Minh Tiến Hóc Môn - HCM 400,000        
2 Võ Văn Đức Bến Tre 400,000        
3 Nguyễn Thị Thu Thanh Quận 12 - HCM 1,000,000        
4 Phật tử       600,000    
5 Vũ Thị Thu Hương   400,000        
6 Nguyễn Văn Phương   400,000        
7 Yến Ngọc   400,000        
8 Liên Nguyễn   360,000        
9 Liên Nguyễn       150,000    
10 Võ Thị Minh Thơ Bến Tre 500,000        
11 Nhuận Nhiên HCM 100,000        
12 Lê Thị Phụng       2,000,000    
13 Nguyễn Thị Phương Thảo   400,000        
14 Phật tử       5,400,000    
15 Nguyễn Thị Thu Phương   100,000        
16 Đoàn Thị Mỹ Châu Bình Dương     300,000    
17 Thiện Tâm       100,000    
18 Nguyễn Thị Kiều   400,000        
19 Hồ Hữu Huy       200,000    
20 Tịnh Lực Củ Chi - HCM     60,000    
21 Lê Thị Thủy Bình Dương     500,000    
22 Nguyễn Cát Tường Quận 12 - HCM 400,000        
23 Nguyễn Thị Thu Thảo Tân Bình - HCM 200,000        
24 Nguyễn Anh Huy Quận 8 - HCM 400,000        
25 Phật tử       6,000,000    
26 Đỗ Quỳnh Anh Việt Trì - Phú Thọ     1,000,000    
27 Hồ An Phương Bôi Tân Phú - HCM     300,000    
28 Lê Thị Kim Thoa Hóc Môn - HCM 400,000        
29 Đoàn Phạm Gia Khiêm  Bình Tân - HCM 200,000        
30 Đoàn Phạm Bảo Khang Bình Tân - HCM 200,000        
31 Phạm Thị Thùy Loan Bình Tân - HCM 200,000        
32 Đoàn Đức Thanh Bình Tân - HCM 200,000        
33 Châu Phương Quang Bình Dương 800,000        
34 Trần Duy Khánh HCM     50,000    
35 Phật tử       1,650,000    
36 Lê Thị Hồng Thắm HCM     600,000    
37 Đoàn Thị Nguyệt HCM 400,000        
38 Nguyễn Thị Mỹ Tiên HCM 400,000        
39 Nguyễn Thị Thảo       500,000    
40 Phật tử   10,000,000        
41 Trần Thị Hợp Quận 7 - TPHCM     150,000    
42 Nhuận Nhiên HCM 100,000        
43 Xuân Thu Quận 12 - HCM  720,000        
44 Xuân Trà Quận 12 - HCM      600,000    
45 Nguyễn Thị Thơ   1,000,000        
46 Hùynh Ngọc Tuyền Hóc Môn - HCM     1,000,000    
47 Nguyễn Thị Kim Hạnh Hóc Môn - HCM     100,000    
48 Phật tử   120,000        
49 Nguyễn Lý Thanh Tuyền Củ Chi - HCM 40,000        
50 Phật tử   1,000,000        
51 Trần Thị Kim Thoa   400,000        
52 La Thị Trang Hải Dương 400,000   150,000    
53 Phật tử   209,917        
54 Trương Mỹ Xuân Cà Mau 8,000,000   6,000,000    
55 Đinh Thị Kim Liên Hà Nội 7,600,000        
56 Dương Thị Văn An       600,000    
57 Phật tử   600,000        
58 Phật tử   100,000        
59 Hồ Thị Anh Đào Hóc Môn - HCM 400,000        
60 Trần Hà Lam Phương   360,000        
61 Nguyễn Lý Thanh Tuyền   20,000        
Tổng     52,269,917   34,705,000   86,974,917

 

 

DANH SÁCH ẤN TỐNG SÁCH TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG T12-2020
SỮA PHÁP BAN MAI (HP003) - BÀI HỌC THANH THIẾU NIÊN (HP004)
STT HỌ TÊN ĐỊA CHỈ  SỮA PHÁP BAN MAI (HP003)  BÀI HỌC THANH THIẾU NIÊN (HP004) GHI CHÚ (TỔNG TIỀN 2 LOẠI SÁCH)
SỐ TIỀN (VNĐ) SỐ LƯỢNG (QUYỂN) SỐ TIỀN (VNĐ) SỐ LƯỢNG (QUYỂN)
1 Trần Minh Thoan Hóc Môn - HCM 500,000        
2 Hoàng Thị Thu Sương Gò Vấp - HCM 500,000        
3 Đoàn Khánh Phương Gò Vấp - HCM 160,000        
4 Dương Lê Ngọc Ngân Củ Chi 400,000        
5 Bùi Thanh Nhật Gò Vấp - HCM     500,000    
6 Trần Duy Khánh Quận 8 - HCM     50,000    
7 Liên Thảo Tân Phú - HCM 200,000        
8 Đỗ Triệu Bảo HCM 50,000        
9 Lê Cát Phượng Tân Phú - HCM 300,000        
10 Lê Minh Châu Hóc Môn - HCM 500,000        
11 Phạm Thị Song Đào Hóc Môn - HCM 80,000        
12 Ngô Quốc Thành Quận 10 - HCM     35,000    
13 Đặng Văn Tính Gò Vấp - HCM 400,000        
14 Phạm Đạt Thịnh HCM 80,000   150,000    
15 Hồ Ngọc Khởi Tân Bình - HCM     150,000    
16 Nguyễn Thanh Vân Củ Chi - HCM 1,000,000        
17 Tịnh Luân HCM     1,500,000    
18 Đặng Hữu Tài HCM     100,000    
19 Phạm Thị Ngọc Trinh Tân Bình - HCM 4,000,000        
20 Phùng Thị Lan Vĩnh Phúc     500,000    
21 Mạc Thị Hồng Minh Bình Thạnh - HCM 160,000        
22 Phật tử HCM     200,000    
23 Phạm Sĩ Toàn Bình Định 500,000        
24 Đỗ Thị Thu Phương   200,000   100,000    
25 Phật tử   80,000        
26 Phật tử       150,000    
27 Phật tử       1,500,000    
28 Phương Vĩnh Phúc   300,000        
29 Cao Thị Thắng   1,000,000   1,000,000    
30 Trần Thị Bích Thu       4,000,000    
31 Đoàn Thị Hồng   2,000,000        
32 Vũ Thị Mai       200,000    
33 Dương Thành Công Hà Nội 400,000   500,000    
34 Nguyễn Tu Lực Củ Chi     15,000    
35 Dương Thị Tú Uyên Hồ Chí Minh 300,000        
36 Nguyễn Ngọc Quang   200,000        
37 Liên Bình  Quận 9     300,000    
38 Nguyễn Thị Thanh Hà Bình Tân - HCM     300,000    
39 Nguyễn Hùng Cường Quận 12 500,000   750,000    
40 Đặng Hữu Tài   100,000        
41 Phật tử       450,000    
42 Khul Ngọc Hiếu Quận 12 1,200,000   1,500,000    
43 Ngô Mạnh Tường       500,000    
44 Trần Thái Bình   1,000,000   1,000,000    
45 Tịnh hải       150,000    
46 Nguyễn Thị Duyên Quận 3 - HCM     1,000,000    
47 Phạm Thị Trang   800,000        
Tổng     16,910,000   16,600,000   33,510,000

 

 

DANH SÁCH ẤN TỐNG SÁCH TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG

7/11-30/11/2020

 

SỮA PHÁP BAN MAI (HP003) - BÀI HỌC THANH THIẾU NIÊN (HP004)

STT

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỮA PHÁP BAN MAI (HP003)

BÀI HỌC THANH THIẾU NIÊN (HP004)

GHI CHÚ (TỔNG TIỀN 2 LOẠI SÁCH)

SỐ TIỀN (VNĐ)

SỐ LƯỢNG (QUYỂN)

SỐ TIỀN (VNĐ)

SỐ LƯỢNG (QUYỂN)

 

DANH SÁCH NỘP TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG

1

Phạm Bửu Minh

Quận 3 - Tp.HCM

   

400,000

   

2

Hồ Văn Thuận

Bình Chánh - Tp.HCM

   

500,000

   

3

Hồ Thanh Trúc

Bình Dương

   

400,000

   

4

Thu Trinh

Quận 12 - Tp.HCM

   

300,000

   

5

Liên Hòa

Bình Dương

   

200,000

   

6

Liên Hà

Tân Bình - Tp.HCM

   

200,000

   

7

Kim Sa

Bình Thạnh -Tp.HCM

   

500,000

   

8

Phật Tử

     

500,000

   

9

Nguyễn Hoàng Bảo

Quận 8 - Tp.HCM

   

200,000

   

10

Hạnh Hiền

     

500,000

   

11

Ngọc Anh

Phú Nhuận - Tp.HCM

   

550,000

   

12

Tuệ Sơn

Phú Nhuận - Tp.HCM

   

200,000

   

13

Liên Loan

Phú Nhuận - Tp.HCM

   

100,000

   

14

Diệu Yến

Phú Nhuận - Tp.HCM

   

100,000

   

15

Tố Lan

Đồng Tháp

   

500,000

   

16

Kim Nhàn

Phú Nhuận - Tp.HCM

   

1,000,000

   

17

Nguyễn Thị Thu

Bình Dương

   

5,000,000

   

18

Chân Thị Hồng

Đồng Nai

   

200,000

   

19

Tịnh Hải

Quận 3 - Tp.HCM

   

200,000

   

20

Liên Huyền

Gò Vấp - Tp.HCM

   

100,000

   

21

Ngọc Minh

Quận 3 - Tp.HCM

   

50,000

   

22

Nguyễn Thị Yến Nhi

Bình Tân - Tp.HCM

   

500,000

   

23

Thúy Hà

Gò Vấp - Tp.HCM

   

150,000

   

24

Nguyễn Thị Bảy

Quận 12 - Tp.HCM

   

150,000

   

25

Phật Tử

     

100,000

   

26

Đỗ Thị Lành

     

300,000

   

27

Diệu Thảo

Quận 1 - Tp.HCM

   

1,000,000

   

28

Phật Tử

     

200,000

   

29

Liên Phụng

Quận 12 - Tp.HCM

   

500,000

   

30

Tịnh Lành

Quận 12 - Tp.HCM

   

300,000

   

31

Phạm Thị Gái

Tân Bình - Tp.HCM

   

1,500,000

   

32

Liên Nhàn

Tân Bình - Tp.HCM

   

500,000

   

33

Liên Viên

     

100,000

   

34

Kim Loan

     

500,000

   

35

Diệu Hảo

Đồng Nai

   

300,000

   

36

Thị My

     

300,000

   

37

Thị Trân

Tiền Giang

   

200,000

   

38

Liên Giang

Long An

   

500,000

   

39

Liên Hằng

Quận 2 - Tp.HCM

   

200,000

   

40

Phật Tử

     

1,000,000

   

41

Thiện Hưng

     

1,500,000

   

42

Cao Thị Mười

Bình Dương

   

200,000

   

43

Diệu Loan

Bình Thạnh - Tp.HCM

   

500,000

   

44

Nguyệt Minh

Gò Vấp - Tp.HCM

   

500,000

   

45

Mai Lan

Hóc Môn - Tp.HCM

   

100,000

   

46

Lê Thị Sâm

Hà Nội

   

500,000

   

47

Lê Thị Hiếu

     

450,000

   

48

Nguyễn Thị Trâm

     

500,000

   

49

Liên Hảo

     

1,000,000

   

50

Như Trúc