Quỹ từ thiện xã hội

Báo cáo thu chi phóng sanh T8/2017
Báo cáo thu chi từ thiện T8/2017
.
Phóng sanh tại Củ Chi
“Hãy sống thật tính con người/ Từ bi bác ái giúp đời đạo tâm/ Thiện lành đâu có lỗi lầm/ Phóng sanh...
Khám bệnh và tặng quà tại Đà Lạt, Đắk Nông
Đức Phật dạy: “Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật”.
Từ thiện & phóng sanh miền Tây
Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, ngày 28/08/2017 (nhằm 07/07 Đinh Dậu) Đại đức Thích Tâm Huệ cùng Phật tử...
Từ Thiện - Trao Nhà Tình Thương - Phát Học Bổng Bình Thuận
Ngày 26 tháng 8 năm 2017, (5/7 Đinh Dậu), đoàn Phật tử TP. HCM & Phật tử TP. Phan Thiết do ĐĐ....
Phát cơm chay và phóng sanh tại Thanh Hóa
Ngày 01/07/2017 (22/08 Đinh Dậu), như thường lệ hằng tháng, chư Tăng và Phật tử cùng CLB Thanh...
Báo cáo thu chi phóng sanh T7/2017
.
Báo cáo thu chi từ thiện T7/2017
Từ thiện tại Huế và Thanh Hóa
Cổ đức dạy: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng". Ứng dụng...
Phóng sanh, cúng dường Trường hạ miền Tây
Ngày 08/07/2017 (nhằm 06/06N Đinh Dậu) chư Tăng chùa Hoằng Pháp cùng 240 Phật tử nhóm Hộ Pháp, công...
Kế hoạch từ thiện & phóng sanh tháng 08+09/2017 (tháng 06n+07 Đinh Dậu)