Quỹ từ thiện xã hội

Cúng dường 5 trường hạ và phóng sanh
“Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa Thiền môn hưng thịnh bởi tín thí phát tâm”. Sáng ngày...
Kế hoạch từ thiện phóng sinh T08/2018
Tổng kết Phóng Sanh T06/2018
Kế hoạch từ thiện phóng sinh T07/2018
Tổng kết Từ thiện T06/2018
Chứng minh lễ trai tăng tại Bến Tre và phóng sanh
Theo lời thỉnh cầu của cô Liên Kiều và được sự hoan hỷ hứa khả của Thượng Tọa Thích Chân Tính trụ...
Khám bệnh, tặng quà tại Ba Chúc –An Giang
Theo thư ngỏ của UBMT TQVN, Ba Chúc là một xã thuộc vùng bảy núi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, còn...
Tổng kết Phóng Sanh T05/2018
.
Tổng kết Từ thiện T05/2018
.
Phóng sanh tại An Giang
Đáp lời thỉnh cầu của gia đình cô Nguyễn Thị Đào và được sự hoan hỷ hứa khả của Thượng tọa Thích...
Kế hoạch từ thiện phóng sinh T6-7/2018
.
Trao tiền làm nhà ở Bình Thuận và phóng sanh
Sống trên đời này không có gì khổ bằng cảnh màn trời chiếu đất. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Thứ nhất...