Quỹ từ thiện xã hội

Báo cáo phóng sanh tháng 10/2021
Báo cáo từ thiện tháng 10/2021
Báo cáo phóng sanh tháng 09/2021
Báo cáo từ thiện tháng 09/2021
Báo cáo số lượng thực phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19
Báo cáo phóng sanh tháng 08/2021
Báo cáo từ thiện tháng 08/2021
Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 (Từ ngày 03/08/2021 đến ngày 22/08/2021)
Báo cáo phóng sanh tháng 07/2021
Báo cáo từ thiện tháng 07/2021
Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 ( Từ 09h30 ngày 19/07/2021 đến 07h00 ngày 03/08/2021)
Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 ( Từ 15h00 ngày 05/7/2021 đến 09h30 ngày 19/7/2021)