Quỹ từ thiện xã hội

Báo cáo phóng sanh tháng 11/2021
Báo cáo từ thiện tháng 11/2021
Lễ khởi công khu nhà ở Thương mại Thuận Lợi 2
Ngày 25/11/2021 (nhằm 21/10 Tân Sửu), nhận lời mời của ông Nguyễn Thuận, ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng...
Báo cáo phóng sanh tháng 10/2021
Báo cáo từ thiện tháng 10/2021
Báo cáo phóng sanh tháng 09/2021
Báo cáo từ thiện tháng 09/2021
Báo cáo số lượng thực phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19
Báo cáo phóng sanh tháng 08/2021
Báo cáo từ thiện tháng 08/2021
Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 (Từ ngày 03/08/2021 đến ngày 22/08/2021)
Báo cáo phóng sanh tháng 07/2021