Quỹ từ thiện xã hội

Kế hoạch từ thiện và phóng sanh tháng 08/2020
Phóng sanh và an vị Phật tại Củ Chi
Ngày 29/06/2020 (nhằm 09/05 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp có chuyến...
Lễ khai trương cửa hàng và lễ cầu an tại Bình Dương
Ngày 23/06/2020 (nhằm 03/05 Canh Tý), nhận lời mời của tư gia Trần Chí Cao tại số 12 Nguyễn Thị...
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Ngày 20/06/2020 (nhằm 29/04(N) Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã đến đạo...
Lễ cầu siêu ở Củ Chi, Q.1 và Hóc Môn
Ngày 07/06/2020 (nhằm 16/04(N) Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới làm...
Lễ viếng tang và động quan quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 24/06/2020 (nhằm 04/05 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Ngày 30-31/05, và 01/06/2020 (nhằm 08-10/04(N) Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy chùa Hoằng...
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Ngày 04-05/06/2020 (nhằm 13-14/04(N) Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Trao tiền làm giếng nước ở chùa Bảo Pháp, Lâm Đồng
Ngày 06/06/2020 (nhằm 15/04(N) Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới chùa...
Từ thiện chùa Đống Cao
Ngày 06/06/2020 (nhằm 14/04 Canh Tý), theo thường lệ hàng tháng, chùa Đống Cao, Thanh Hóa có chuyến...
Báo cáo từ thiện tháng 05/2020
Báo cáo phóng sanh tháng 05/2020