Quỹ từ thiện xã hội

Báo cáo từ thiện tháng 02/2022
Lễ cầu siêu tại nghĩa trang Văn Giáp Quận 2 (Tp. Thủ Đức)
Ngày 15/03/2022 (nhằm 13/02 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của Hòa thượng trụ trì, ĐĐ. Thích...
Viếng Tang Lễ Phật Tử Liên Dung ở Q.7
Ngày 10/03/2022 (nhằm 08/02 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của Hòa thượng trụ trì, ĐĐ. Thích...
Viếng Tang Lễ Phật Tử Liên Nhàn Ở Hóc Môn
Ngày 11/03/2022 (nhằm 09/02 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của Hòa thượng trụ trì, ĐĐ. Thích...
Viếng tang lễ Phật tử Tịnh Tâm ở quận Phú Nhuận
Ngày 13,14/03/2022 (nhằm 11,12/02 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của Hòa thượng trụ trì, ĐĐ....
Hỗ trợ bệnh nhân ung bướu tham dự ngày tu niệm Phật
Ngày 06/03/2022 (nhằm 04/02 Nhâm Dần), quý Thầy chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng Câu lạc bộ Ung Bướu đã...
Cúng dường Tam bảo các trường Trung cấp và Cao đẳng Phật học tại miền Tây
Ngày 01,02/03/2022 (nhằm 29,30/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng...
Phóng sanh tại sông Hậu Giang, Cần Thơ
Ngày 02/03/2022 (nhằm 30/01 Nhâm Dần) ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp có...
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Ngày 03,04,05/03/2022 (nhằm 01,02,03/02 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Lễ an vị Phật tại Thới Lai, Cần Thơ
Ngày 01/03/2022 (nhằm 29/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Dự lễ giỗ Tổ Khánh Anh tại chùa Phước Hậu, Cần Thơ
Ngày 01/03/2022 (nhằm 29/01 nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Ngày 02/03/2022 (nhằm 30/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới đạo...