Quỹ từ thiện xã hội

Hỗ trợ bệnh nhân ung bướu tham dự ngày tu niệm Phật
Ngày 06/03/2022 (nhằm 04/02 Nhâm Dần), quý Thầy chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng Câu lạc bộ Ung Bướu đã...
Cúng dường Tam bảo các trường Trung cấp và Cao đẳng Phật học tại miền Tây
Ngày 01,02/03/2022 (nhằm 29,30/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng...
Phóng sanh tại sông Hậu Giang, Cần Thơ
Ngày 02/03/2022 (nhằm 30/01 Nhâm Dần) ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp có...
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Ngày 03,04,05/03/2022 (nhằm 01,02,03/02 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Lễ an vị Phật tại Thới Lai, Cần Thơ
Ngày 01/03/2022 (nhằm 29/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Dự lễ giỗ Tổ Khánh Anh tại chùa Phước Hậu, Cần Thơ
Ngày 01/03/2022 (nhằm 29/01 nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Ngày 02/03/2022 (nhằm 30/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới đạo...
Viếng tang lễ Phật tử Diệu Bảo ở quận 3
Ngày 26,27,28/02/2022 (nhằm 26,27,28/01 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của Hòa thượng trụ trì...
Lễ Cầu An Và Cúng Dường Rau Thủy Canh Ở Hóc Môn
Ngày 25/02/2022 (nhằm 25/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới nhà cô...
Viếng tang lễ Phật tử Ngọc Minh ở Hóc Môn
Ngày 16/02/2022 (nhằm 16/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Lễ cầu siêu ở quận 12
Ngày 21/02/2022 (nhằm 21/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Viếng tang lễ Phật tử Diệu Căn ở quận 7
Ngày 26/02/2022 (nhằm 26/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...