Quỹ từ thiện xã hội

Tham quan Học Viện Phật Giáo Việt Nam
Ngày 16/07/2020 (nhằm 26/05 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới Học viện...
Lễ cầu siêu ở Bình Tân, Bình Dương
Ngày 13/07/2020 (nhằm 23/05 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới tư gia...
Lễ cầu an và cầu siêu tại P. 15, Q.8, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 17/07 /2020 (nhằm 27/05 Canh Tý), nhận lời mời của gia đình cô Nguyễn Thị Ánh, ĐĐ. Thích Tâm...
Thông báo tạm hoãn chuyến từ thiện và cúng dường trường hạ
Báo cáo phóng sanh tháng 06/2020
Báo cáo từ thiện tháng 06/2020
Phóng sanh và cầu an ở phà Bình Mỹ, Củ Chi
Ngày 11/07/2020 (nhằm 21/05 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ và Phật tử chùa Hoằng Pháp có chuyến phóng...
Lễ cầu siêu tại Bình Thạnh
Ngày 07-09/07/2020 (nhằm 17-19/05 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng...
Lễ an vị Phật tại Bình Dương
Ngày 10/07/2020 (nhằm 20/05 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Từ thiện chùa Đống Cao
Ngày 05/07/2020 (nhằm 15/05 Canh Tý ), theo định kỳ hàng tháng, chùa Đống Cao (Yên Khoái, Nga Yên,...
Cúng dường Tam bảo tại chùa Đăng Pháp, Bình Phước
Ngày 28/06/2020 (nhằm 08/05 Canh Tý), nhân buổi lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp, Bình...
Chương trình từ thiện Quảng Ngãi 4 ngày, 4 đêm