Quỹ từ thiện xã hội

Báo cáo từ thiện tháng 07/2020
Báo cáo phóng sanh tháng 07/2020
Từ thiện chùa Đống Cao
Ngày 19/08/2020 (nhằm 01/07 Canh Tý), theo thường lệ hàng tháng, chùa Đống Cao, Thanh Hóa có chuyến...
Chùa Hòa Phúc tổ chức lễ Khánh thành và Bàn giao "Nhà tình nghĩa" cho gia đình Bà Đinh Thị Dinh
Sáng nay, ngày 16 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 27 tháng 6 Canh Tý). Tổ từ thiện Chánh Đức - chùa Hoà...
Thông Báo – Xin Hủy Chuyến Đi Cúng Dường Trường Hạ
Từ thiện chùa Đống Cao
Ngày 04/08/2020 (nhằm 15/06 Canh Tý) theo thường lệ hàng tháng, chùa Đống Cao, Thanh Hóa có chuyến...
Lễ khởi công tạc tượng Phật cúng dường chùa Đăng Pháp
Ngày 23/07/2020 (nhằm 03/06 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ, ĐĐ. Thích Tâm Quang cùng Phật tử chùa...
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Ngày 18/07/2020 (nhằm 28/05 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới đạo...
Tham quan Học Viện Phật Giáo Việt Nam
Ngày 16/07/2020 (nhằm 26/05 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới Học viện...
Lễ cầu siêu ở Bình Tân, Bình Dương
Ngày 13/07/2020 (nhằm 23/05 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới tư gia...
Lễ cầu an và cầu siêu tại P. 15, Q.8, Tp. Hồ Chí Minh
Ngày 17/07 /2020 (nhằm 27/05 Canh Tý), nhận lời mời của gia đình cô Nguyễn Thị Ánh, ĐĐ. Thích Tâm...
Thông báo tạm hoãn chuyến từ thiện và cúng dường trường hạ