Quỹ từ thiện xã hội

Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 ( Từ 15h00 ngày 05/7/2021 đến 09h30 ngày 19/7/2021)
Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 ( Từ 08h00 ngày 30/6/2021 đến 15h00 ngày 05/7/2021)
Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 (Tính đến 8g00 ngày 30/06/2021)
Đóng góp mua vắcxin phòng chống dịch Covid
Ngày 01/06/2021 (nhằm 21/04 Tân Sửu), được sự hoan hỷ hứa khả của Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng...
Chùa Đống Cao: Chia sẻ yêu thương
Ngày 22/05/2021 (nhằm 11/03 Tân Sửu), trong thời điểm dịch đang bùng phát trở lại mạnh mẽ khiến ...
Báo cáo phóng sanh tháng 04/2021
Báo cáo từ thiện tháng 04/2021
Lễ cúng dường tôn tượng Phật Thích Ca, chùa Đăng Pháp, Bình Phước.
Sáng ngày 12/05/2021 (nhằm 01/04 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ, ĐĐ. Thích Tâm Quang, Trụ trì chùa...
Cúng dường tôn tượng chùa Chơn Thường, Tiền Giang
Ngày 11/05/2021 (nhằm 30/03 Tân Sửu), nhận lời mời của ĐĐ. Thích Như Huệ, Trụ trì chùa Chơn Thường,...
Hỗ trợ mua máy thở Oxy cho người dân Ấn Độ
Với mục đích góp phần vào chương trình mua máy thở oxy cho người dân Ấn Độ, Trưởng lão HT. Thích...
Báo cáo phóng sanh tháng 03/2021
Báo cáo từ thiện tháng 03/2021