Tin Tức

Dự lễ giỗ Tổ Khánh Anh tại chùa Phước Hậu, Cần Thơ
Ngày 01/03/2022 (nhằm 29/01 nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Ngày 02/03/2022 (nhằm 30/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới đạo...
Viếng tang lễ Phật tử Diệu Bảo ở quận 3
Ngày 26,27,28/02/2022 (nhằm 26,27,28/01 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của Hòa thượng trụ trì...
Lễ Cầu An Và Cúng Dường Rau Thủy Canh Ở Hóc Môn
Ngày 25/02/2022 (nhằm 25/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới nhà cô...
Viếng tang lễ Phật tử Ngọc Minh ở Hóc Môn
Ngày 16/02/2022 (nhằm 16/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Lễ cầu siêu ở quận 12
Ngày 21/02/2022 (nhằm 21/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Viếng tang lễ Phật tử Diệu Căn ở quận 7
Ngày 26/02/2022 (nhằm 26/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Lễ Cầu An tại tư gia Lê Thị Hồng Tiên ở Củ Chi
Ngày 15/02/2022 (nhằm 15/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Ngày 22/02/2022 (nhằm 22/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Bàn giao rùa Răng tại trạm Bảo tồn động vật hoang dã Dầu Tiếng- Bình Dương
Ngày 14/02/2022 (nhằm 14/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ, cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới Trạm...
Viếng tang lễ Phật tử Ngọc Minh ở Hóc Môn
Ngày 16/02/2022 (nhằm 16/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Từ thiện tại chùa An Hương, An Giang
Ngày 20/02/2022 (nhằm 20/01 Nhâm Dần) đội Bảo vệ chùa Hoằng Pháp đã cùng quý Thầy chùa An Hương, An...