Tin Tức

Tặng quà tại xã Nam Dương, Nam Định
Ngày 05/05/2022 (nhằm 05/04 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng 45 Phật tử chùa Hoằng Pháp đã có...
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Ngày 05/05/2022 (nhằm 05/04 Nhâm Dần), Được sự hoan hỷ hứa khả của Hòa thượng đạo trưởng Tổ đình...
Cúng dường Tam bảo chùa Càn Môn (An Pháp Tự), Nghệ An
Ngày 03/05/2022 (nhằm 03/04 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã có chuyến cúng dường...
Cúng dường Tam bảo chùa Bốn (Tứ Pháp cổ tự), Nghệ An
Ngày 02/05/2022 (nhằm 02/04 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng 45 Phật tử chùa Hoằng Pháp đã cúng...
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Ngày 30/04/2022 (nhằm 30/03 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã có chuyến cúng dường...
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Ngày 01/05/2022 (nhằm 01/04 Nhâm Dần), trên chuyến cúng dường 10 chùa, phái đoàn từ thiện chùa...
Lễ Sái Tịnh đúc chuông và tặng quà Quảng Ngãi
Ngày 30/04/2022 (nhằm 30/03 Nhâm Dần), Đại đức Thích Tâm Huệ cùng 45 Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới...
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Ngày 29/04/2022 (nhằm 29/03 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp có chuyến cúng dường Tam...
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Ngày 23/04/2022 (nhằm 23/03 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng...
Cúng dường đến Đại giới đàn Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu
Ngày 17/04/2022 (nhằm 17/03 Nhâm Dần), Đại giới đàn Thiện Hoa, Phật lịch 2565 tại Thiền viện Thường...
Bàn giao Rùa Răng tại trạm Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã Dầu Tiếng - Bình Dương
Ngày 13/04/2022 (nhằm 13/03 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới trạm...
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Ngày 11/04/2022 (nhằm 11/03 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ và Phật tử chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng...