Tin Tức

Cúng dường Tam bảo chùa Cổ Am, Nghệ An
Ngày 02/05/2022 (nhằm 02/04 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã có chuyến cúng dường...
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Ngày 05/05/2022 (nhằm 05/04 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã tới tư gia Phật tử Hoa...
Cúng dường Tam bảo chùa Vạn Đại Phúc, Hà Tĩnh
Ngày 02/05/2022 (nhằm 02/04 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã có chuyến cúng dường...
Cúng dường Tam bảo chùa Hòa Phúc, Hà Nội
Ngày 03/05/2022 (nhằm 03/04 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã có chuyến cúng dường...
Cúng dường Tam bảo chùa Giai Lam, Hà Tĩnh
Ngày 01/05/2022 (nhằm 01/04 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã có chuyến cúng dường...
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Ngày 01/05/2022 (nhằm 01/04 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã có chuyến cúng dường...
Lễ Cầu an tại chùa Tâm Pháp, Bình Phước
Ngày 18/05/2022 (nhằm 18/04 Nhâm Dần), Đại đức Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng...
Cúng dường Tam bảo chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày 03/05/2022 (nhằm 03/04 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã có chuyến cúng dường...
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Ngày 05/05/2022 (nhằm 05/04 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình...
Lễ Cầu an chùa Đăng Pháp, Bình Phước
Ngày 17/05/2022 (nhằm 17/04 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của Hòa thượng Đạo trưởng tổ đình...
Lễ trao nhà tình thương tại thôn Phượng, Nam Định
Sáng ngày 05/05/2022 (nhằm 05/04 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã đến...
Tặng sách và tham quan trường Trung Học Nam Dương, Nam Định
Ngày 05/05/2022 (nhằm 05/04 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng 45 Phật tử chùa Hoằng Pháp đã có...