Tin Tức

Cúng dường Tam bảo và tặng quà tại chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi
Ngày 28/09/2020 (nhằm 14/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới cúng...
Cúng dường Tam bảo và lễ cầu siêu chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Ngày 28/09/2020 (nhằm 14/08 Canh Tý ), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Lễ khánh thành giếng nước và tặng quà tại Bùi Hui, Quảng Ngãi
Ngày 28/09/2020 (nhằm 14/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới xã Bùi...
Lễ cầu siêu tại Vĩnh Long
Ngày 24-25/09/2020 (nhằm 08-09/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng...
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Ngày 26/09/2020 (nhằm 10/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Lễ phóng sanh và sám hối tịnh thất Linh Phước, Củ Chi
Ngày 28/09/2020 (nhằm 12/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Tặng cơm hộp tại chợ Đầu Mối Hóc Môn và cầu siêu ở Tây Ninh
Ngày 20/09/2020 (nhằm 04/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới chợ đầu...
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Ngày 14/09/2020 (nhằm 27/07 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp có...
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Ngày 15/09/2020 (nhằm 28/07 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Ngày 16/09/2020 (nhằm 29/07 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp có...
Lễ cầu an Cty VIKING, Hóc Môn
Ngày 23/08/2020 (nhằm 06/07 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Lễ cầu siêu tại Hóc Môn
Ngày 16-17/09/2020 (nhằm 29/07 và 01/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa...