Tin Tức

Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Ngày 29/03/2021 (nhằm 17/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoàng Pháp đã...
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Ngày 29/03/2021 (nhằm 17/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Ngày 29/03/2021 (nhằm 17/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Cúng dường chùa Hồng Pháp, Bình Thuận
Ngày 29/03/2021 (nhằm 17/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoàng Pháp đã...
Chuyến phóng sanh tại biển Cà Ná, Ninh Thuận
Ngày 02/04/2021 (nhằm 21/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Tặng quà ở Hải Lăng, Quảng Trị
Ngày 01/04/2021 (nhằm 20/02 Tân Sửu ), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Tặng quà ở Lai Thành, Thừa Thiên Huế
Ngày 01/04/2021 (nhằm 20/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp có...
Hỗ trợ mua Vaccine cho người nghèo
Với mục đích góp phần vào nỗ lực chung để mỗi người đều được tiêm Vaccine miễn phí. Trưởng lão HT....
Bàn giao rùa Dầu Tiếng, Bình Dương
Ngày 16/03/2021 (nhằm 03/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp và nhóm Phật...
Phóng sanh Củ Chi
Ngày 15/03/2021 (nhằm 02/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp và nhóm Phật...
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Ngày 12/03/2021 (nhằm 28/01 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã...
Viếng Tang Lễ Phật tử Liên Bích
Ngày 11/03/2021 (nhằm 27/01 Tân Sửu ), nhận được tin người thân của ĐĐ. Thích Tâm Bằng vừa qua đời,...