Tin Tức

Kế Hoạch Từ thiện & Hành hương thập tự đầu xuân Giáp Thìn
Lịch khóa tu 2024 - Đạo tràng Minh Chất - Cần Thơ
Chương trình hành hương thập tự đầu xuân Quý Mão
Hỗ trợ bệnh nhân ung bướu tham dự ngày tu
Ngày 30/10/2022 (nhằm 06/10 Nhâm Dần), như thường lệ, Ban Từ Thiện chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng Câu...
Chuyến thiện nguyện tại Quảng Nam
Ngày 09/10/2022 (nhằm 14/09 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của Đại đức trụ trì chùa Hoằng Pháp,...
Lễ khởi công tạc tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngày 04/10/2022 (nhằm 09/09 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử đã làm lễ khởi...
Hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu tham dự ngày tu niệm Phật
Ngày 02/10/2022 (nhằm 07/09 Nhâm Dần), như thường lệ, Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng CLB...
Lễ Cầu an Cty Vitking Việt Nam, Hóc Môn
Ngày 02/10/2022 (nhằm 08/09 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp...
Thiện sự chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Ngày 04/09/2022 (nhằm 09/08 Nhâm Dần), nằm trong chương trình chuyến từ thiện Quảng Ngãi, Phú Yên,...
Chương trình tặng quà sông Cầu, Phú Yên
Ngày 04/09/2022 (nhằm 09/08 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của ĐĐ. Thích Tâm Trường, Trụ trì...
Thiện sự chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Ngày 02-03/09/2022 (nhằm 07-08/08 Nhâm Dần), nằm trong chương trình chuyến từ thiện Quảng Ngãi, Phú...
Hỗ trợ Bệnh nhân Ung Bướu tham dự Ngày tu niệm Phật
Ngày 28/08/2022 (nhằm 02/08 Nhâm Dần), như thường lệ, Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng CLB...