Kế Hoạch Từ Thiện & Phóng Sanh

Kế hoạch Từ thiện, Phóng sanh T12/2020 và T1/2021
Thông báo tạm hoãn chuyến từ thiện và cúng dường trường hạ
Chương trình từ thiện Quảng Ngãi 4 ngày, 4 đêm
Chương trình cúng dường trường hạ năm Canh Tý
Kế hoạch từ thiện và phóng sanh tháng 08/2020
Chương Trình Cúng Dường 10 Chùa Đầu Năm Canh Tý
Kế hoạch từ thiện và phóng sanh tháng 01/2020
Kế hoạch từ thiện và phóng sanh tháng 12/2019 và tháng 01/2020
Chương trình cúng dường tượng Phật, tặng quà các chi nhánh chùa Hoằng Pháp
Kế hoạch từ thiện và phóng sanh tháng 10, 11/2019
Chương trình phóng sanh bằng du thuyền trên sông Hậu Giang, Cần Thơ
Kế hoạch từ thiện, phóng sanh tháng 09/2019