Tin Tức

Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai

Cập nhật: 23/02/2022
Ngày 22/02/2022 (nhằm 22/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới Ấp 3, Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai để kính viếng và dâng nén tâm hương lên cô Đặng Thị Can, pháp danh Quảng Thượng.
 

Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai

 

 Cô Đặng Thị Can bị một cơn bệnh nặng, các con và các cháu tận tình chăm sóc thuốc thang, nhưng không qua khỏi định luật vô thường, đã từ trần vào ngày 21/02/2022 (nhằm 21/01 Nhâm Dần), hưởng dương 57 tuổi.

Buổi lễ cầu siêu có sự hiện diện của ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp, những người thân trong gia đình. Chư Tôn đức Tăng cùng quý Phật tử và những người thân trong gia đình đã thành tâm đọc tụng kinh chú, niệm Phật, sám hối, nguyện đem công đức lành hồi hướng hương linh sớm sanh về cảnh giới an lành.

Hôm nay, ĐĐ. Thích Tâm Huệ thay mặt Sư phụ và chư Tăng chùa Hoằng Pháp, thành kính đến đốt nén tâm hương chia buồn cùng gia đình.

Trong buổi lễ, thầy đã tán thán tinh thần tri ân và báo ân của gia đình.

Nhân dịp này, ĐĐ. Thích Tâm Huệ căn dặn trong vòng 49 ngày người thân nên thực hiện những việc thiện, công đức như ăn chay, cúng dường, in tống kinh sách, giúp đỡ những người nghèo khổ, niệm Phật, tụng kinh, từ thiện, phóng sanh…nhằm hồi hướng những phước lành này đến người mẹ đã mất.

Đồng thời, anh em trong nhà phải yêu thương, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, Thầy xin gửi tặng quà pháp bảo gồm sách Bài Học Người Phật Tử, Gương Sáng Đông Tây, dây chuyền Phật, xâu chuỗi, của Sư Phụ trụ trì chùa Hoằng Pháp tới những người thân trong gia đình, ráng nhớ Phật, niệm Phật và làm theo lời Phật dạy để gia đình an vui, hạnh phúc.

Đại diện gia đình đã chân thành cảm ơn Sư phụ trụ trì hứa khả cho quý thầy chùa Hoằng Pháp đến đốt nén tâm hương thăm viếng, tụng niệm kinh chú Đại thừa, hộ niệm và tiễn đưa mẫu thân của chúng con về nơi an lành.

Hình ảnh ghi nhận:

Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai
Viếng tang lễ Phật tử Quảng Thượng ở Đồng Nai

Tin tức liên quan