Tin Tức

Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ

Cập nhật: 14/06/2022
Ngày 12/06/2022 (nhằm 14/05 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới đạo tràng Minh Chất, Ninh Kiều, Cần Thơ để tổ chức tu Niệm Phật Một Ngày lần thứ ba.
 

Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ

 

Sau khi dùng điểm tâm sáng, quý Phật tử vân tập về đạo tràng, ổn định chỗ ngồi. Quý Thầy hướng dẫn các Phật tử oai nghi lễ lạy, xá chào, cách cử bát cúng dường, kinh hành niệm Phật.

Tiếp đó, đại chúng vào thời khóa niệm Phật, theo sự hướng dẫn của quý Thầy và tụng giới.

Sau đó, ĐĐ. Thích Tâm Huệ chia sẻ với đề tài “Để Đức Hay Để Của Cho Con”.

 “Lúc trẻ không phạm hạnh

Không tìm kiếm bạc tiền

Như cò già bên ao

Ủ rũ không tôm cá”.

“Lúc trẻ không phạm hạnh

Không tìm kiếm bạc tiền

Như cây cung bị gãy,

Thở than những ngày qua.”

Ngang qua tích truyện kinh Pháp Cú, tích Đại Phú Phá Sản, kệ ngôn số 155-156, Đại đức giảng sư nhấn mạnh: Lúc thanh niên cường tráng, đã không kiếm ra tài sản, cũng chẳng lo tu hành, thì khi già cả chẳng khác gì con cò già bên ao, chẳng kiếm ra mồi, phải khô héo chết mòn. Lúc thanh niên cường tráng, đã không kiếm ra tài sản, cũng chẳng lo tu hành, nên khi già nằm xuống, dáng người như cây cung gãy, cứ buồn than về dĩ vãng. Vậy chúng ta hãy nên để đức cho con, vì có đức mặc sức mà ăn.

Sau khi thọ trai lúc 11h00, quý Thầy cùng các Phật tử niệm Phật kinh hành.

Chiều cùng ngày, đại chúng bước vào thời khóa niệm Phật tịnh tọa. Theo đó, đại chúng cùng cúng thí thực cô hồn.

Kết thúc ngày tu, quý Thầy đã gởi tặng Phật tử những phần quà pháp bảo, gồm: Bài học người phật tử, Gương sáng đông tây, Tranh minh họa quả báo sát sinh.

Ngày tu đã khép lại trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Hình ảnh ghi nhận:

Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ
Tu niệm Phật một ngày tại Cần Thơ

Tin tức liên quan