Tin Tức

Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5

Cập nhật: 14/07/2022
Ngày 10/07/2022 (nhằm 12/06 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới đạo tràng Minh Chất, Ninh Kiều, Cần Thơ để tổ chức tu niệm Phật một ngày lần thứ 5.
 

Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5

 

Tham dự khóa tu có quý Phật tử trong đạo tràng Minh Chất cùng quý thiện tín Phật tử trong địa bàn Tp. Cần Thơ. Quý Thầy hướng dẫn quý Phật tử oai nghi lễ lạy, xá chào, cách cử bát cúng dường, kinh hành niệm Phật, tụng giới.

Tiếp đó, đại chúng vào thời khóa niệm Phật theo sự hướng dẫn của quý Thầy và tụng giới. ĐĐ. Thích Tâm Ý, chư Tăng chùa Hoằng Pháp, hiện đang du học Thái Lan, đã có buổi chia sẻ Phật pháp qua đề tài “Ý Nghĩa Hình Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm”. Thầy đã nói về hai đức tính căn bản của ngài là nhẫn nhục và từ bi cũng như thực tập trong đời sống hằng ngày. Hạnh đại từ bi của ngài luôn an ủi, nhắc nhở, khuyên lơn, đem lại nguồn an vui cho chúng sanh. Ở đâu có tiếng than, có nỗi khổ Ngài đều đến để cứu vớt.

Chiều cùng ngày là thời khóa niệm Phật, tịnh tọa. Sau đó, quý Thầy và quý Phật tử cùng cúng thí thực cô hồn và gởi tặng quà cho quý Phật tử khó khăn. Mỗi phần quà gồm có: 10 kg gạo và 1 thùng mỳ chay.

Trước khi ra về, quý Thầy đã gởi tặng đến quý Phật tử những phần quà pháp bảo, gồm: Bài học người phật tử, Gương sáng đông tây do HT. Thích Chân Tính biên soạn.

Mong rằng khóa tu sẽ mở đầu một bước tiến mới cho đạo tràng nơi đây. Nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho đạo tràng ngày càng phát triển, Phật pháp ngày một xiển dương, người người đều được lợi ích an lạc.

Hình ảnh ghi nhận:

Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5
Tu niệm Phật Một ngày Cần Thơ – Lần 5

Tin tức liên quan