Tin Tức

Tổng kết Từ thiện tháng 01/2017

Cập nhật: 12/02/2017
.
 

Tổng kết Từ thiện tháng 01/2017

 

BÁO CÁO THU CHI TỪ THIỆN

\r\n\r\n

THÁNG 1/ 2017 (THÁNG 12 NĂM BÍNH THÂN)

\r\n\r\n

I. THU TỪ THIỆN:

\r\n\r\n

1. Tồn quỹ tháng 12/2016 = 213.275.000đ + 400USD

\r\n\r\n

2. Ban từ thiện thu tháng 1/2017 = 91.281.000đ

\r\n\r\n

3. Văn phòng thu = 51.220.000đ + 400USD + 200 Euro + 50.000 won

\r\n\r\n

4. Chuyển khoản thầy Huệ = 84.100.000đ

\r\n\r\n

5. Chuyển khoản sư phụ = 3.000.000đ

\r\n\r\n

Tổng\r\nthu = 442.876.000đ + 800USD + 200 Euro + 50.000 won

\r\n\r\n

II. CHI TỪ THIỆN = 363.024.000đ

\r\n\r\n

1. Ngày 1/1/2017: Tặng quà bệnh\r\nnhân ung bướu về tu 1 ngày ở chùa Hoằng Pháp = 211 phần, gồm: quà + tiền mặt =\r\n63.600.000đ

\r\n\r\n

Cho chú Nguyễn\r\nVăn Tao ở Bình Chánh 20 kg gạo + 100.000đ

\r\n\r\n

2. Ngày 3/01/2017: Chi 105.705.000đ,\r\ngồm các khoản mua quà đi từ thiện ở Quảng Ngãi + Đồng Nai= 500 Phần

\r\n\r\n

Mì gói: 500\r\nthùng x 51.000đ = 25.550.000đ

\r\n\r\n

2 tấn gạo x\r\n8.800.000đ = 17.600.000đ

\r\n\r\n

Mua 42 thùng dầu\r\năn x 285.000đ = 11.970.000đ

\r\n\r\n

Mua 21 thùng nước\r\ntương x 135.000đ = 2.835.000đ

\r\n\r\n

Mua 300 cái mền\r\n+ tiền xe = 39.500.000đ

\r\n\r\n

Chuỗi + dây\r\nchuyền Phật cho dân ở Đồng Nai = 1.800.000đ

\r\n\r\n

Tiền xe chở quà\r\nđi Quảng Ngãi = 6.500.000đ

\r\n\r\n

3. Ngày 7/01/2017: Phát sinh quà ở\r\nQuảng Ngãi = 1.410.000đ

\r\n\r\n

Tặng quà ở Quảng\r\nNgãi Phật tử phát tâm 3 tấn gạo = 33.900.000đ

\r\n\r\n

4. Ngày 12/01/2017: Chi mua quà\r\nchuẩn bị đi từ thiện Bình Phước:

\r\n\r\n

Gạo: 2.5 tấn x\r\n8.800.000đ = 22.000.000đ

\r\n\r\n

Mua chuỗi, dây\r\nchuyền Phật cho 5 đợt từ thiện = 11.000.000đ

\r\n\r\n

5. Ngày 13/01/2017: Chuẩn bị quà tặng\r\nở Bình Phước = 250 phần

\r\n\r\n

Mua 250 thùng\r\nmì x 51.000đ = 12.750.000đ

\r\n\r\n

Mua 21 thùng dầu\r\năn x 289.000đ = 6.069.000đ

\r\n\r\n

Mua 11 thùng nước\r\ntương x 140.000đ = 1.540.000đ

\r\n\r\n

Phật tử phát\r\ntâm tặng áo các loại 250 cái.

\r\n\r\n

*. Ngày 13/01/2017 gửi quà tặng người khuyết\r\ntật ở Diên Khánh, Khánh Hòa

\r\n\r\n

Mua 200 kg gạo x\r\n9.000đ = 1.800.000đ

\r\n\r\n

Mua 20 thùng mì\r\nx 54.000đ = 1.080.000đ

\r\n\r\n

Phụ tiền xe chở\r\nra bến xe miền Đông = 100.000đ

\r\n\r\n

Mua túi nylon đựng\r\nquà = 100.000đ

\r\n\r\n

6. Ngày 18/01/2017: chi = 90.327.000đ

\r\n\r\n

Mua quà cho 3 đợt\r\ntừ thiện: Tây Ninh, Cái Bè, Hóc Môn. Gồm:

\r\n\r\n

- Gạo: 4.5 tấn\r\nx 8.900.000đ = 40.000.000đ

\r\n\r\n

- Gạo được giảm\r\ngiá 1 tấn x 6.000.000đ = 6.000.000đ

\r\n\r\n

- Mua 630 thùng\r\nmì x 51.000đ = 32.130.000đ

\r\n\r\n

- Mua 33 thùng\r\ndầu ăn x 289.000đ = 9.537.000đ

\r\n\r\n

- Mua 19 thùng\r\nnước tương x 140.000đ = 2.660.000đ

\r\n\r\n

7. Ngày 19/01/2017: Tặng quà Tây\r\nNinh 350 phần, phát sinh thêm:

\r\n\r\n

- Bà Giáp Thị\r\nNhỏi: 500.000đ

\r\n\r\n

- Cho 2 chú bệnh\r\nở Tân Hòa = 600.000đ

\r\n\r\n

8. Ngày 23/1/2017: Tặng quà ở Cần\r\nThơ: 200 phần, mua quà:

\r\n\r\n

- Gạo 2 tấn =\r\n20.000.000đ

\r\n\r\n

- Mì 200 thùng\r\n= 10.000.000đ

\r\n\r\n

- Dầu ăn, nước\r\ntương = 5.943.000đ

\r\n\r\n

- Mua 4 thùng\r\ncơm cháy cho dân ở Cái Bè + Cần Thơ = 1.800.000đ

\r\n\r\n

*. Tặng quà ở Tây Ninh Phật tử\r\nphát tâm hộ thêm

\r\n\r\n

- Cô Hương = 50\r\nkg gạo

\r\n\r\n

- Cô Nguyên Lan\r\n+ bạn: 100 kg gạo, 50 chai dầu ăn, 20 thùng mì, bánh kẹo cho trẻ em ở Tân Hòa.

\r\n\r\n

*. Tặng quà ở Cái Bè, Tiền Giang,\r\nPhật tử phát tâm hộ:

\r\n\r\n

- Gạo = 2 tấn

\r\n\r\n

- Mì = 100 thùng

\r\n\r\n

- Đường = 3000 kg

\r\n\r\n

- Dầu ăn = 300 chai

\r\n\r\n

- NÆ°á»›c tÆ°Æ¡ng = 300 chai

\r\n\r\n

9. Ngày 22/01/2017: Cho cô Thanh\r\nNga = 500.000đ

\r\n\r\n

10. Ngày 25/1/2017: Tặng 100 phần\r\nquà cho dân nghèo Hóc Môn

\r\n\r\n

Cho thêm tiền\r\nphong bì: 100 x 50.000đ = 5.000.000đ

\r\n\r\n

5 phần x\r\n200.000đ = 1.000.000đ

\r\n\r\n

Phí mở tài khoản\r\ntừ thiện phóng sanh = 100.000đ

\r\n\r\n

III. TỒN QUỸ CUỐI KỲ: THÁNG 1/2017 = 79.852.000Đ\r\n+ NGOẠI TỆ, GỒM

\r\n\r\n

1. Quỹ văn\r\nphòng thu = 28.360.000đ + 800 USD + 200 Euro + 50.000won

\r\n\r\n

2. Tiền tài\r\nkhoản thầy Huệ = 30.200.000đ

\r\n\r\n

3. Tiền mặt\r\nban từ thiện = 18.292.000đ 200 USD

\r\n\r\n

4. Tài khoản\r\nsư phụ = 3.000.000đ

\r\n\r\n

TỔNG KẾT TỪ THIỆN\r\nTHÁNG 1/2017 (THÁNG 12 BÍNH THÂN)

\r\n\r\n

Tặng 1.911 phần quà các loại = 450.645.000đ

\r\n\r\n

1/ Ngày 1/1/2017\r\n(4/12 al): Tặng 211 phần cho bệnh nhân ung bướu = 63.600.000đ

\r\n\r\n

2/ Ngày 7/1/2017\r\n(10/12 al): Tặng 300 phần quà cho dân xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi =\r\n105.000.000đ (Trong đó: Phật tử hộ 3 tấn gạo = 33.900.000đ)

\r\n\r\n

3/ Ngày 8/1/2017\r\n(11/12 al): Tặng 200 phần quà ở Hưng Pháp, Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai =\r\n36.000.000đ

\r\n\r\n

*. Ở Quảng\r\nNgãi + Đồng Nai, kết hợp cùng đoàn bác sĩ khám bệnh nhân đạo An Nghiệp - Cần\r\nThơ: Khám + cấp thuốc 500 phần = 50.000.000đ. Thuốc do các thành viên Đoàn khám\r\nbệnh nhân đạo An Nghiệp hỗ trợ)

\r\n\r\n

4/ Ngày 15/01/2017\r\n(8/12 al): Tặng 250 phần quà ở xã Đoàn Kết + Đường 10 huyện Bù Đăng, tỉnh Bình\r\nPhước = 52.500.000đ

\r\n\r\n

Trong đó, Phật tử phát tâm áo các loại 250 cái = 7.640.000đ)

\r\n\r\n

5/ Ngày 19/1/2017\r\n(22/12 al): Tặng 350 phần quà ở xã Suối Ngô và Tân Hòa, huyện Tân Châu – Tây\r\nNinh = 65.850.000đ

\r\n\r\n

Trong đó: cô Nguyên\r\nLan + bạn phát tâm: gạo, mì, dầu ăn, bánh kẹo = 3.080.000đ,\r\ncô Hương = 50 kg gạo = 500.000đ, cơm cháy của chú Đức Vinh cho =\r\n400.000đ

\r\n\r\n

6/ Ngày 22/01/2017\r\n(26/12 al): Tặng 300 phần quà ở xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang =\r\n61.500.000đ (Trong đó: Phật tử phát tâm 2 tấn gạo, 100 thùng mì, 300 kg đường,\r\n25 thùng dầu ăn, 13 thùng nước tương = 42.100.000đ

\r\n\r\n

7. Ngày 22/1/2017\r\ntặng 200 phần quà ở khu vực 5, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ = 38.843.000đ

\r\n\r\n

8. Ngày 25/1/2017\r\n(28/12 Bính Thân): Tặng 100 phần quà cho dân nghèo ở Hóc Môn = 24.372.000đ

\r\n\r\n

9/ Gởi tặng\r\n200kg gạo + 20 thùng mì cho người khuyết tật ở Diên Khánh – Khánh Hòa =\r\n2.980.000đ

\r\n\r\n

Tổng\r\nkết: Từ ngày mùng 04 đến 28 tháng 12 năm Bính Thân, Ban từ thiện chùa Hoằng\r\nPháp đã tặng 1.911 phần quà tết các loại cho người dân nghèo từ Quảng Ngãi, Đồng\r\nNai, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang, Cần Thơ và TP. HCM với tổng số tiền là\r\n450.645.000đ. Trong đó: Tiền quà chi quỹ mua = 361.324.000đ

\r\n\r\n

Phật tử phát tâm tịnh vật quy tiền = 87.621.000đ

\r\n\r\n

Cho người nghèo = 1.700.000đ

\r\n\r\n

*. Khám bệnh cấp\r\nthuốc 500 phần ở Quảng Ngãi và Đồng Nai với số tiền thuốc = 50.000.000đ do các\r\nthành viên đoàn khám bệnh nhân đạo an nghiệp Tp. Cần Thơ hỗ trợ.

\r\n\r\n

*. Chú Tịnh\r\nTrang (Cần Thơ) phát tâm xe 45 chỗ chở đoàn từ thiện ở Quảng Ngãi và Đồng Nai.

\r\n\r\n

*. Chú Việt ở Bình\r\nChánh hỗ trợ phương tiện xe tải vận chuyển quà đến Đồng Nai, Tiền Giang.

\r\n\r\n

*. Cô Lợi ở Bình\r\nDương hỗ trợ phương tiện xe tải chở quà đến Bình Phước.

\r\n\r\n

*. Chú Hợi phát\r\ntâm phương tiện xe tải chở quà đến Tây Ninh.

\r\n\r\n

Ban từ thiện\r\nchân thành tri ân quý Phật tử gần xa đã phát tâm tịnh tài, tịnh vật cùng phương\r\ntiện vận chuyển, chung tay cùng Ban từ thiện mang những món quà nhỏ chia sẻ\r\ncùng người dân nghèo đón tết Đinh Dậu.

\r\n\r\n

Kính chúc quý Phật\r\ntử, quý Cấp Cô Độc vô lượng cát tường, vô lượng an lạc, vạn sự như ý, luôn sống\r\ntrong ánh hào quang gia hộ của mười phương chư Phật.

\r\n\r\n

Nam mô Công Đức\r\nLâm Bồ Tát Ma Ha Tát

\r\n\r\n

TM.\r\nBan Từ Thiện

\r\n\r\n

Trưởng\r\nban

\r\n\r\n

\r\n\r\n

ĐĐ\r\nThích Tâm Huệ

Tin tức liên quan