Tin Tức

Tổng kết Từ Thiện T10/2017

Cập nhật: 16/11/2017
.
 

Tổng kết Từ Thiện T10/2017

 


TỔNG KẾT TỪ THIỆN T10/2017

A- THU

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

01/10/2017

GĐ Tịnh Quang

2.000.000

01/10/2017

Má chú Quang

1.000.000

03/10/2017

GĐ Phương Uyên

500.000

03/10/2017

Cô Liên Hương

200.000

03/10/2017

Ban hộ tự chùa Hoằng Pháp

4.000.000

05/10/2017

Tứ Hạnh

750.000

05/10/2017

Cô Hương (Nguyên Đức )

1.500.000

05/10/2017

Một Phật tử

400.000

08/10/2017

Phạm Thị Xuổi (Liên Bích )

4.500.000

08/10/2017

Cô Nguyên Dung

500.000

08/10/2017

Trần Thị Thu Hoa P15 Tân Bình

15.000.000

17/10/2017

Chú Việt (Q12)

5.000.000

17/10/2017

Liên Vân (Bà Điểm )

400.000

18/10/2017

GĐ Chú Khiêm (Bình Dương)

6.000.000

18/10/2017

Từ Hạnh

750.000

18/10/2017

Trần Thị Chi

300.000

18/10/2017

Liên Hân

300.000

18/10/2017

Thầy Tâm Căn

400.000

18/10/2017

Thầy Tâm Học

400.000

20/10/2017

Nhóm Chú Hòa (6 người)

2.400.000

20/10/2017

Liên Ngọc

500.000

20/10/2017

Cô Dung hộ niệm

400.000

22/10/2017

Thầy Tâm Khai

2.000.000

22/10/2017

Cô Tâm

150.000

22/10/2017

Cô Đến

500.000

22/10/2017

Cô Minh Nguyệt

500.000

25/10/2017

Tiền Phật tử tu 1 ngày ở chùa Hoằng Pháp

177.700.000

25/10/2017

Cô Thuận

300.000

25/10/2017

Cô Niềm ở Hậu Giang

1.500.000

26/10/2017

Thầy Tâm Vượng

7.500.000

26/10/2017

Cô Phương (Tân Thành )

1.200.000

26/10/2017

Minh Nguyệt

500.000

26/10/2017

Cô Nga

300.000

26/10/2017

Diệu Tuyết

500.000

26/10/2017

Diệu Tịnh Lưu

200.000

26/10/2017

Cô Bình

1.200.000

26/10/2017

Huỳnh Thị Lan

1.000.000

26/10/2017

Diệu Duyên

400.000

26/10/2017

Nguyệt Minh

200.000

26/10/2017

Hoàng Thị Mắn

150.000

26/10/2017

Cô Bé, cô Hoàng

150.000

26/10/2017

Cô Thảo, cô Hoa

200.000

26/10/2017

Cô Múi

300.000

26/10/2017

Cô Tánh, chú Nhì

600.000

26/10/2017

Cô Tám (Bù Đăng )

600.000

26/10/2017

Nguyễn Thị Nhung

300.000

26/10/2017

Nguyễn Thị Cúc

300.000

26/10/2017

Cô Thuận

300.000

26/10/2017

Cô Diệu Nguyệt

300.000

26/10/2017

Cô Thâu

300.000

26/10/2017

Cô Danh

300.000

26/10/2017

Chú Út

300.000

26/10/2017

Cô Bạn

600.000

26/10/2017

Nguyễn Thị Minh Thủy (Long An )

400.000

26/10/2017

Liên Tâm

600.000

26/10/2017

Liên Tuyết

300.000

26/10/2017

Lê Thị Thu Thủy (Bình Dương )

300.000

26/10/2017

Cô Liên (Q12)

300.000

26/10/2017

Phạm Thị Đến (Thanh Hóa )

300.000

26/10/2017

Từ Hạnh

300.000

26/10/2017

Nguyễn Thị Tiếp

1.300.000

26/10/2017

Nguyễn Thị Nụ

300.000

26/10/2017

Trần Thị Lan

300.000

26/10/2017

Võ Thị Nhung

600.000

26/10/2017

Nguyễn Hữu Phước

300.000

26/10/2017

Lê Ngọc Ẩn

300.000

26/10/2017

Lưu Thu Thủy

300.000

26/10/2017

Đặng Thị Tiếng

300.000

26/10/2017

Như Thanh (Bình Tân )

2.300.000

26/10/2017

Đỗ Thị Thơ (Bình Tân )

5.400.000

26/10/2017

Trần Thị Kim Anh

300.000

28/10/2017

Vũ Thị Kim Dung

300.000

28/10/2017

Cô Hai Hộ Niệm

300.000

28/10/2017

Cô Trúc (Bình Tân )

200.000

28/10/2017

Cô Ngọc (Bà Điểm )

300.000

28/10/2017

Nguyễn Thị Thùy Dương

300.000

28/10/2017

Nguyễn Thị Liên

300.000

28/10/2017

Cô Mai (Củ Chi )

1.300.000

28/10/2017

Liên Phương

300.000

28/10/2017

Cô Bình + 1 Phật tử

500.000

28/10/2017

Một Phật tử

100.000.000

28/10/2017

Tiền Phật tử tu một ngày chùa Hoằng Pháp

19.260.000

28/10/2017

Chú Nguyễn Văn Bộ

1.000.000

28/10/2017

Vũ Thị Bích

200.000

28/10/2017

Lê Thanh Thảo

100.000

28/10/2017

Nguyễn Thị Ngọc Dung

100.000

28/10/2017

Lê Thị Kim Lang

50.000

28/10/2017

Lê Thị Tuyết Trinh

100.000

28/10/2017

Nguyễn Thị Thanh Trúc

50.000

28/10/2017

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

100.000

28/10/2017

Lê Thị Tuyết Minh

100.000

28/10/2017

Vương Thị Cẩm Hà

50.000

30/10/2017

Tiền ăn xe đi cứu trợ miền Bắc còn

14.500.000

30/10/2017

Tiền phòng xe đi cứu trợ miền Bắc còn

1.500.000

30/10/2017

Hoa Nữ

500.000

30/10/2017

Cô Châu Đăng

1.300.000

30/10/2017

Chị Chú Trang

500.000

30/10/2017

Đặng Nguyên Hoàng Thái ở Bình Dương

600.000

30/10/2017

Đặng Nguyên Quốc Thịnh

1.500.000

30/10/2017

Đặng Nguyên Phương Thảo

1.500.000

30/10/2017

Quảng Thành

100.000

30/10/2017

Con bác sĩ Thư

1.000.000

30/10/2017

Cô Tiên

200.000

30/10/2017

Huỳnh Thị Sửu

1.500.000

30/10/2017

Phạm Thị Mến

100.000

30/10/2017

Bạn Cô Mến (2 người )

150.000

 

CỘNG:

411.610.000

 

VĂN PHÒNG THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

1/10/2017

Nguyễn Bình Năng

500.000

2/10/2017

Mang Trung Tran

200 USD

4/10/2017

Nguyễn Thị Dung

500.000

5/10/2017

Nguyễn Nữ Quỳnh Loan

500.000

6/10/2017

Đặng Thái Trinh

500.000

10/10/2017

Đoàn Công Toại, Lê Thị Thúy Vân

400.000

12/10/2017

Chiếu Xuân

100.000

14/10/2017

Ngô Văn Trung

5.000.000

14/10/2017

Trần Thị Cửu + Đan Thị Lan Anh

10.000.000

14/10/2017

Tịnh Phương

200.000

14/10/2017

Kim Phượng

100.000

14/10/2017

Minh Thuần + Quảng Hòa

2.600.000

14/10/2017

Nguyễn Thị Sâm

200.000

14/10/2017

Bùi Thái Vân

100.000

19/10/2017

Bảo

50.000

21/10/2017

Gia Đình Hoa Đức

2.000.000

22/10/2017

Liên Nhàn

200.000

22/10/2017

Thường Lạc

300.000

22/10/2017

Mai Thị Xuân Tươi

200.000

22/10/2017

Cô Nguyệt

200.000

22/10/2017

Trương Thị Thanh

400.000

22/10/2017

Phú Anh Từ + Diệu Chánh

800.000

22/10/2017

Nguyễn Văn Đào + Trần Thị Loan

200.000

22/10/2017

Huỳnh Kim Phượng

50.000

23/10/2017

Diệu Huyền

400.000

25/10/2017

GĐ Chơn Ân Hòa

10.000.000

27/10/2017

Diệu Thanh

200.000

28/10/2017

Diệu Huyền

500.000

29/10/2017

Thị Xuyến + Nhữ Hách

1.000.000

29/10/2017

Thanh Tiến + Kim Hà

320.000

22/10/2017

Liên Đài

500.000

22/10/2017

Lê Thị Kim Hương

500.000

22/10/2017

Liên Phi

500.000

22/10/2017

Diệu Trinh

300.000

22/10/2017

Diệu Trường

200.000

22/10/2017

Ngô Á Lan

1.000.000

22/10/2017

Âu Thị Vy

500.000

22/10/2017

Liên Thành

500.000

22/10/2017

Liên Điệp

100.000

22/10/2017

Diệu Lan

500.000

22/10/2017

Liên Như

200.000

22/10/2017

Ngọc Sanh

200.000

22/10/2017

Liên Loan

100.000

22/10/2017

Liên Hương

300.000

22/10/2017

Đỗ Văn Nghị

400.000

22/10/2017

Trần Thị Kiều Thanh

1.000.000

22/10/2017

Diệu Thanh

2.000.000

22/10/2017

Quảng Tứ

200.000

22/10/2017

Liên Nga

500.000

22/10/2017

Liên Nhàn

100.000

22/10/2017

Bá Tòng

1.500.000

22/10/2017

Một Phật Tử

200.000

22/10/2017

Ngọc Ánh

200.000

22/10/2017

Liên Hằng

200.000

22/10/2017

Đặng Văn Lễ

300.000

31/10/2017

Gia Đinh Hoàng Hiệp

1.000.000

50.520.000 + 200 USD

 

TÀI KHOẢN SƯ PHỤ

Ngày

Mô Tả

Số Tiền

10/10/2017

Mbvcb15520654.Gdpt Lien Hong-Q4- Ct Tu 0071000969129 Le Xuan Ly Hong

500.000

3/10/2017

Ibvcb.0310170400377003.Ung Ho Tu Thien

5.000.000

26/10/2017

Ibvcb.2610170884263002.Ngo Quang Hiep

4.000.000

14/10/2017

Ibvcb.1410170125207001.

500.000

6/10/2017

Ibvcb.0610170964452001.

200.000

 

cộng:

10.200.000

 

TÀI KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

3/10/2017

Mỹ Ngọc

250.000

4/10/2017

Lâm Thị Nhi

800.000

4/10/2017

Mp (476237)

650.000

5/10/2017

Tc :Vncn 87124

200.000

6/10/2017

Cẩm Nhung, Cẩm Lụa

500.000

6/10/2017

Trần Văn Tam

300.000

9/10/2017

Một Phật tử

1.000.000

9/10/2017

Tc: Vncn 55564

500.000

18/10/2017

Tuyết Cầm ủng hộ phóng sanh cá

50.000

18/10/2017

Một Phật tử

500.000

18/10/2017

Trần Đăng Khôi

200.000

18/10/2017

Gdpt Thiện Phước

800.000

18/10/2017

Mb (897043)

5.000.000

23/10/2017

Nguyễn Thị Thùy Dương

1.200.000

23/10/2017

Một Phật tử

100.000

24/10/2017

Phúc Anh Từ + Diệu Chánh

500.000

24/10/2017

Một Phật tử

10.000.000

24/10/2017

Mb (068650651)

2.000.000

24/10/2017

Mb (068827)

1.000.000

24/10/2017

Một Phật tử

1.000.000

25/10/2017

Đỗ Trọng Nghị

10.000.000

30/10/2017

Bp Ment : Ft

200.000

31/10/2017

Tc : K88 600 142 Phạm Tuyết Trinh

200.000

31/10/2017

Tc : Vncn 43624 Lê Thị Ngọc Mai, Giang Văn Thuấn

500.000

 

Cộng:

37.450.000

 

B - CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

01/10/2017

Nguyễn Thị Kim Phụng

300.000

05/10/2017

Dương Hữu Hạnh ở Trà Vinh bệnh nặng

500.000

08/10/2017

Cho Nguyễn Phúc Hải Q10 bị ung thư

2.000.000

08/10/2017

Mua dây chuyền Phật, chuỗi đi đám ở Hậu Giang - Cần Thơ

2.000.000

10/10/2017

Nguyễn Thị Kim Phụng bị tâm thần

300.000

10/10/2017

Mua bao đựng gạo 200 cái

400.000

10/10/2017

Mua dầu ăn 192 chai

4.600.000

10/10/2017

Mua Nước Tương 192 Chai

1.200.000

10/10/2017

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi người mù ở Đồng Nai, Định Quán

2.000.000

10/10/2017

Cho Hội người khuyết tật Nghệ An

550.000

15/10/2017

Tiền Xe Cứu Trợ Cần Thơ

1.900.000

15/10/2017

Trần Trung Lương bị viêm tai

500.000

15/10/2017

Nguyễn Phúc Hải bị ung thư

1.500.000

15/10/2017

Chi nhà bị lụt ở Cồn Khương - Cần Thơ

15.300.000

20/10/2017

Chi mua 500 Kg gạo ở ngoài

7.500.000

20/10/2017

Chi mua 1.500kg gạo ở chùa

9.000.000

20/10/2017

Mua hạt nêm + đường

4.500.000

20/10/2017

Mua dầu ăn nước + tương

3.000.000

22/10/2017

Tiền may 200 áo thun

1.600.000

22/10/2017

Vương Khắc Vũ bị bướu não

500.000

22/10/2017

Châu Thị Hết ở Q1 bị bướu ác tính

300.000

22/10/2017

Châu Thị Cúc ở Bình Dương bị bệnh tim nặng

300.000

22/10/2017

Tặng gđ cô Ba chồng chết ở Cần Thơ

1.000.000

22/10/2017

Mua dây chuyền Phật đi tụng đám

2.000.000

22/10/2017

Mua dầu ăn bệnh nhân phong

5.520.000

22/10/2017

Mua nước tương

1.380.000

22/10/2017

Mua dây chuyền Phật đi Bắc

15.000.000

22/10/2017

Mua bịch đựng quà

600.000

22/10/2017

Mua chỉ may bao gạo

100.000

22/10/2017

Mua kinh, sách, đĩa …

1.000.000

25/10/2017

Mua Băng Gôn đi Bắc

100.000

25/10/2017

Mua mền đi bệnh nhân phong ở Nghệ An

12.420.000

25/10/2017

Mua mền đi Campuchia

16.200.000

25/10/2017

Mua gạo đi Campuchia

18.000.000

25/10/2017

Mua dầu ăn

6.900.000

25/10/2017

Mua nước tương

1.800.000

25/10/2017

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi Campuchia

3.000.000

25/10/2017

Mua bao đựng gạo 300

600.000

25/10/2017

Nguyễn Thị Tám bị ung thư

2.200.000

25/10/2017

Nguyễn Thị Kim Phụng bị tâm thần

300.000

26/10/2017

Nguyễn Phú Hải bị ung thư

1.000.000

26/10/2017

Nguyễn Thị Kim Phụng bị tâm thần

300.000

28/10/2017

Nguyễn Thị Kim Phụng bị tâm thần

300.000

28/10/2017

Mua gạo đi bệnh nhân phong ở Nghệ An

13.800.000

28/10/2017

Tiền bỏ phong bì đi Thanh Hóa

40.000.000

28/10/2017

Tiền bỏ phong bì đi Yên Bái

169.000.000

28/10/2017

Tiền bỏ phong bì đi Hòa Bình

88.000.000

30/10/2017

Mua 230 bao đựng gạo

460.000

30/10/2017

Tiền phong bì đi thăm chú Nguyễn Hữu Dư

2.000.000

30/10/2017

Chị Nguyễn Phú Hải bị ung thư

1.000.000

30/10/2017

Nguyễn Thị Kim Phụng bị tâm thần

300.000

30/10/2017

Văn phòng chi tháng 8 cho người nghèo

1.730.000

30/10/2017

Văn phòng chi tháng 9 cho người nghèo

1.050.000

30/10/2017

Văn phòng chi tháng 10 cho người nghèo

1.345.000

468.155.000

 

C - TỔNG KẾT

I. THU: 594.629.000Đ + 200 USD

Tồn tháng 09/2017: 84.849.000Đ

Văn phòng thu: 50.520.000Đ + 200 USD

Ban từ thiện thu: 411.610.000Đ

Tk sp: 10.200.000Đ

Tk thầy Huệ: 37.450.000Đ

II. CHI: 468.155.000Đ

III. TỒN: 126.474.000Đ + 200 USD

Tin tức liên quan