Tin Tức

Tổng kết Từ Thiện & Phóng Sanh tháng 03/2017

Cập nhật: 06/04/2017
.
 

Tổng kết Từ Thiện & Phóng Sanh tháng 03/2017

 HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN – PHÓNG SANH THÁNG 03/2017

\r\n\r\n

I. Từ thiện: Khám bệnh\r\n+ tặng quà: 600 suất = 201.420.000đ

\r\n\r\n

1. Ngày 11/03/2017: Khám bệnh + tặng quà ở xã Xuân\r\nĐông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai: 300 suất = 90.420.000đ

\r\n\r\n

Trong đó: Tổ khám bệnh nhân đạo An\r\nNghiệp - Cần Thơ hộ thuốc: 36.000.000đ

\r\n\r\n

2. Ngày 25/03/2017: Khám\r\nbệnh + tặng quà ở xã Pithanu, huyện Sannol, tỉnh Kratie, vương quốc Cambodia: 300\r\nsuất = 111.000.000đ

\r\n\r\n

Trong đó, đoàn thầy thuốc hội chữ\r\nthập đỏ TP. HCM hộ thuốc: 36.000.000đ

\r\n\r\n

+ Chú Việt ở Bình Chánh hỗ trợ xe\r\ntải chở quà đi Đồng Nai.

+ Chú Ánh (cty thực phẩm VN tặng\r\n300 kg kẹo cho chuyến từ thiện Cambodia

+ Chú Đức Vinh, cô Hương tặng 300\r\ngói cơm chiên.

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

II. Phóng sanh: 4 đợt = 190.988.000đ

\r\n\r\n

- Ngày 06/03/2017\r\n- Phóng sanh Trà Ôn: 20.800.000đ

- Ngày 08/03/2017\r\n– Phóng sanh Bình Mỹ: 21.994.000đ

- Ngày\r\n17/03/2017 – Phóng sanh Củ Chi: 48.200.000đ

- Ngày 26/03/2017\r\n– Phóng sanh Cần Thơ: 99.994.000đ


\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

\r\n\r\n

TỔNG KẾT THU CHI

\r\n\r\n

A - TỪ THIỆN

\r\n\r\n

I. Tồn quỹ cuối tháng 2: 167.298.000đ + 400 USD

\r\n\r\n

2. Thu trong tháng do Phật tử phát tâm:

\r\n\r\n

- Ban từ thiện thu: 55.620.000đ

- Chuyển khoản\r\nthầy Huệ: 19.552.000đ

- Văn phòng\r\nthu: 19.900.000đ

- Tài khoản sư\r\nphụ: 0đ

Cá»™ng:\r\n262.370.000Ä‘

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

3. Chi trong tháng: 173.687.000đ

\r\n\r\n

Gồm các khoản sau:

\r\n\r\n

- Cho 13 người\r\nbị phỏng ở bệnh viện Chợ Rẫy: 6.900.000đ

- Cho Nguyễn Thị\r\nHồng Linh ở Nha Trang bệnh: 2.000.000đ

- Cho chú Phạm\r\nQuốc Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Trà: 600.000đ

- Cho hội người\r\nmù Hóc Môn (mua vé ca nhạc): 2.000.000đ

- Mua 600 thùng\r\nmì chay từ thiện Đồng Nai + Cambodia: 30.900.000đ

- Mua 600 cái mền\r\ntừ thiện Đồng Nai + Cambodia: 33.600.000đ

- Mua gạo từ\r\nthiện Đồng Nai, Cambodia, Lâm Đồng: 70.000.000đ

- Xâu chuỗi,\r\ndây chuyền Phật: 6.000.000đ

- Túi xốp đựng quà,\r\ntúi đựng gạo, đựng dây chuyền: 3.670.000đ

- Chuyển tiền Phật\r\ntử chuyển khoản xây tổ đường (tháng 2) cho quỹ tài chánh: 18.000.000đ

- Phí rút tiền\r\ntài khoản: 17.200đ

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

4. Tồn quỹ cuối tháng: 88.683.000đ + 400 USD

\r\n\r\n

Gồm có:

\r\n\r\n

- Ban từ thiện:\r\n50.548.000đ

- Tài khoản thầy\r\nHuệ: 18.235.000đ

- Văn phòng:\r\n19.900.000đ

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

\r\n\r\n

B - PHÓNG SANH

\r\n\r\n

1. Tồn tháng 2: 83.793.000đ + 330 USD

\r\n\r\n

2. Phật tử đóng góp trong tháng:

\r\n\r\n

- Ban từ thiện\r\nthu: 78.508.000đ

- Văn phòng\r\nthu: 21.200.000đ + 100 AUD

- Tài khoản thầy\r\nHuệ: 3.100.000đ

- Thầy Huyền đưa\r\ntiền phóng sanh: 85.000.000đ

- Bồ tát giới:\r\n2.737.000đ

- Tài khoản sư\r\nphụ: 1.400.000đ

Cá»™ng:\r\n275.738.000Ä‘

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

3. Chi trong tháng: 190.988.000đ

\r\n\r\n

Gồm các đợt phóng sanh:

\r\n\r\n

- Ngày 06/03/2017\r\n- Phóng sanh Trà Ôn: 20.800.000đ

- Ngày 08/03/2017\r\n– Phóng sanh Bình Mỹ: 21.994.000đ

- Ngày\r\n17/03/2017 – Phóng sanh Củ Chi: 48.200.000đ

- Ngày 26/03/2017\r\n– Phóng sanh Cần Thơ: 99.994.000đ

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

4. Tồn quỹ cuối tháng: 84.750.000đ

\r\n\r\n

Gồm các khoản:

\r\n\r\n

- Gửi quỹ tài\r\nchánh: 60.050.000đ + 330 USD

- Văn phòng:\r\n21.200.000đ + 100 AUD

- Tài khoản thầy\r\nHuệ: 2.100.000đ

- Tài khoản sư\r\nphụ: 1.400.000đ

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Tin tức liên quan