Thu - Chi Chi Tiết

Tổng kết Phóng sanh T11/2018

Cập nhật: 07/12/2018
 

Tổng kết Phóng sanh T11/2018

 

BÁO CÁO THU CHI PHÓNG SANH THÁNG 11/2018

A – THU

VĂN PHÒNG THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1/11/2018

Nguyễn Thị Kim Thơ

Bình Dương

700.000

3/11/2018

Đậu Thị Minh

Hóc Môn

 100.000

5/11/2018

Trần Thị Thúy

Quận 5

 200.000

6/11/2018

Huỳnh Thị Mảnh

An Giang

 50.000

6/11/2018

Nguyễn Thành Hiếu

Bình Thạnh

 150.000

6/11/2018

Đặng Thanh Vân

Hóc Môn

 200.000

7/11/2018

Ngọc Đáng

Quận 12

 100.000

7/11/2018

Ngô Văn Trung

Hóc Môn

 500.000

10/11/2018

Trần Thị Minh Thư

Vĩnh Long

 100.000

10/11/2018

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

 300.000

11/11/2018

Phước Hội

Thủ Đức

 100.000

11/11/2018

Nguyễn Thị Kim Ngọc

 

 100.000

11/11/2018

Mộng Lanh

Q.10

 100.000

11/11/2018

Quan Thị Ngọc Điệp

Q.1

 100.000

11/11/2018

Nguyễn Phước Đại

Phú Nhuận

 100.000

11/11/2018

Phật tử

Gò Vấp

 100.000

11/11/2018

Trần Anh Dũng

Hóc Môn

 200.000

11/11/2018

Phật tử

Q.4

 200.000

11/11/2018

Trần Thị Hải

Bình Dương

 200.000

11/11/2018

Huỳnh Ngọc Thảo

Long An

 500.000

11/11/2018

Gia Khải

Tân Phú

 1.000.000

12/11/2018

Đặng Thị Mai Thụy

Q.7

 500.000

15/11/2018

Phan Văn Cành

Q.7

 200.000

15/11/2018

Phan Thị Ngọc Liễu

Q.7

 500.000

15/11/2018

Phạm Doanh Doanh

Q.2

 2.000.000

15/11/2018

Phạm Danh

Q.2

 2.000.000

17/11/2018

Huỳnh Hải My

Bình Dương

 200.000

18/11/2018

Lý Đăng Khoa

Sóc Trăng

 100.000

18/11/2018

Hồ Ngọc Mai

Thủ Đức

 100.000

18/11/2018

Dương Thị Ngọc Hà

Q.12

 200.000

20/11/2018

Trần Trọng Trí

Bình Tân

 100.000

20/11/2018

Nguyễn THị Lê Thu

Bình Tân

 100.000

20/11/2018

Trần Trọng Hiếu

Bình Tân

 100.000

20/11/2018

Trần Trọng Quang

Bình Tân

 100.000

20/11/2018

Trần Anh Thư

Bình Tân

 100.000

20/11/2018

Trần Thanh Phong

Bình Tân

 100.000

20/11/2018

Phạm Thị Ngọc

Bình Tân

 100.000

20/11/2018

Võ Mỹ Hiếu

Hóc Môn

 100.000

20/11/2018

Hồ Lục Muối

Q.12

 200.000

20/11/2018

Dương Thị Nhi

Bình Chánh

 200.000

20/11/2018

Lê Thị Loan

Bình Chánh

 200.000

20/11/2018

Nguyễn THị lan

Bình Chánh

 200.000

20/11/2018

Liên Hương

Sóc Trăng

 300.000

21/11/2018

Huỳnh Văn Hưng

Bình Tân

 200.000

21/11/2018

Trần THị Nhàn

Canada

 500.000

21/11/2018

Nguyễn Hoàng Quân

Bình Chánh

 500.000

21/11/2018

Nguyễn Thị Thái

Canada

 1.000.000

21/11/2018

Nguyễn Thế Manh

Anh Quốc

 5.200.000

22/11/2018

Phật tử

Hóc Môn

 50.000

22/11/2018

Phước Hội

Thủ Đức

 100.000

23/11/2018

Trần Thị Thúy

Q.5

 200.000

29/11/2018

Vũ Thị Ái Ngân

Bình Tân

 400.000

30/11/2018

Võ Ngọc Hà

Q.10

 100.000

 

 

Cộng:

 21.050.000

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1/11/2018

Cô Vân ở Bà Điểm

1.000.000

1/12/2018

Cô Liên Cẩm

300.000

1/13/2018

Cô Minh

500.000

1/14/2018

Cô Đào hộ niệm

1.000.000

1/15/2018

Cô Kiều hộ niệm

100.000

5/11/2018

Cô Mai

100.000

5/12/2018

Cô Hân

400.000

17/11/2018

Cô Diệu Nguyệt ở Cần Thơ

1.000.000

17/11/2019

Cô Diệp hộ niệm

100.000

17/11/2020

Cô Điệp nhỏ

100.000

20/11/2018

Các Phật tử đi từ thiện đóng góp

1.370.000

20/11/2019

Cô Tùng

300.000

20/11/2020

Cô Hoa

200.000

20/11/2021

Lê Thị Mười

100.000

22/11/2018

Nguyễn Thị Nhung

100.000

22/11/2019

Bùi Thị Yến

100.000

22/11/2020

Vũ Thị Hằng ở Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định

100.000

22/11/2021

Vũ Văn Thịnh ở Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định

100.000

25/11/2018

Gia đình Tịnh Đức

200.000

25/11/2019

Cô Nguyên Cập

500.000

25/11/2020

Cô Chanh ở Cổ Lũng, Nam Trực, Nam Định

100.000

25/11/2021

Nguyễn Văn Bằng ở Cổ Lũng, Nam Trực, Nam Định

100.000

28/11/2018

Cô Nhật ở Cổ Lũng, Nam Trực, Nam Định

100.000

28/11/2019

Cô Hiền ở Cổ Lũng, Nam Trực, Nam Định

500.000

28/11/2020

Gia đình Lê Thị Cất

500.000

28/11/2021

Ngô THị Hạn

200.000

28/11/2022

Vũ Văn Minh, Vũ Thị Nga ở Tây Lạc, Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định

100.000

28/11/2023

Bồ Tát giới ngày 14/10 Mậu Tuất

690.000

28/11/2024

Cô Liên Lan ở Hóc Môn 5 người

925.000

28/11/2025

Cô Thuận

185.000

28/11/2026

Chú Út 2 người

70.000

28/11/2027

Cô Tuyết

185.000

28/11/2028

Cô Linh

685.000

28/11/2029

Phạm Thị Mai

185.000

28/11/2030

Phạm Thị Hiền

685.000

28/11/2031

Chú Hòa 6 người

1.510.000

28/11/2032

Cô Hường ở Bình Thuận 3 người

555.000

28/11/2033

Cô Thao

1.185.000

28/11/2034

Liên Sang

185.000

28/11/2035

Cô Khuyên

85.000

28/11/2036

Cô Hạnh

85.000

28/11/2037

Cô Thành

185.000

28/11/2038

Cô Phúc

185.000

28/11/2039

Cô Trúc

185.000

28/11/2040

Cô Thắm

185.000

28/11/2041

Cô Liên Phụng

370.000

28/11/2042

Cô Mai Củ Chi

370.000

28/11/2043

Cô Bích

185.000

28/11/2044

Cô Thảo công quả

85.000

28/11/2045

Cô Kiều hộ niệm

35.000

28/11/2046

Cô Diệp hộ niệm

35.000

28/11/2047

Cô Rộng

185.000

28/11/2048

Cô Danh

35.000

30/11/2018

Cô Lam

185.000

30/11/2019

Cô Linh bảo vệ

500.000

30/11/2020

Cô Hương Bình Thạnh

7.000.000

30/11/2021

Cô Kim Cương ở Gò Vấp

2.000.000

30/11/2022

Chú Bắc

600.000

30/11/2023

Cô Đào hộ niệm

200.000

30/11/2024

Cô Kiều Bến Tre

200.000

30/11/2025

Bạn cô Kiều

300.000

30/11/2026

Cô Liên Lệ 0904499145

500.000

30/11/2018

Cô Kiều nhà sách

3.000.000

30/11/2019

Cô Đến ở Hóc Môn

300.000

30/11/2020

Gia đình thầy Sáu

1.000.000

30/11/2020

Đạo tràng Minh Chất

1.000.000

30/11/2020

Các Phật tử đi phóng sanh ở Cần Thơ

2.300.000

 

Cộng:

37.610.000

TÀI KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

2/11/2018

Lâm Thị Nhi

300.000

2/11/2018

Nguyễn Thị Kim Tiên

200.000

2/11/2018

995218110253646

500.000

5/1/2018

IB

500.000

6/1/2018

Một Phật tử

1.000.000

8/11/2018

IM Fund

200.000

9/11/2018

Nguyễn Thanh Tùng

5.000.000

12/11/2018

Một Phật tử

500.000

19/11/2018

Võ Thu

500.000

23/11/2018

Vũ Thị Lanh

300.000

26/11/2018

CKRmN0:042218112588603

400.000

26/11/2018

Nguyễn Thanh Hùng

5.000.000

27/11/2018

Trần Văn Việt

400.000

28/11/2018

Võ Thu

500.000

29/11/2018

995218112951001

500.000

29/11/2018

Trần Đình Việt Q12

5.000.000

29/11/2018

TC:VNCN046357 Lê Đức Anh ở Vũng Tàu

500.000

 

Cộng:

21.300.000 

TK SƯ PHỤ

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

02/11/2018

Khim Tho: Phong Sanh

3.500.000

13/11/2018

Sender:79334001.Dd:131118.Shgd:10002824.Bo:Nguyen Thi Phai.Thunh3 Phong Sanh

100.000

14/11/2018

Ibvcb.1411180241019003. Phat Tu Phuc Chinh Ha Noi Ung Ho Phong Sinh

5.000.000

20/11/2018

Mbvcb102800494 Phong Sinh. Ct Tu 0441000669704 Le Tuan Kiet

100.000

26/11/2018

Sender:01201001.Dd:261118.Shgd:10004297.Bo:Nguyen Dinh Ty.Lang Khach Ung Ho P.Sanh

2.000.000

 

Cộng:

10.700.000

B - CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

6/11/2018

Mua 38 le le, 40 chim sâu phóng sanh ở Long An

13.100.000

8/11/2018

Mua 20 kg cá chép phóng sanh ở câu Phú Cường

2.000.000

10/11/2018

Mua 300 kg cá trê phóng sanh ở Củ Chi

7.900.000

14-17/11/2018

Mua 1.200 kg cá chép,10 kg cua biển, 500 kg sò huyết, 150 chim sâu, chim sẻ, phóng sanh ở Hà Tĩnh, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa

44.800.000

30/11/2018

Phóng sanh 4.016kg cá chép, cá trê

82.820.000

 

Cộng:

150.620.000

C – TỔNG KẾT

I. THU: 287.630.000đ

Tồn tháng 10/2018: 196.970.000đ

Văn phòng thu: 21.050.000

Ban từ thiện thu: 37.610.000

Tk sư phụ: 10.700.000

Tk thầy Huệ: 21.300.000 

II. CHI: 150.620.000

III. TỒN 11:  137.010.000đ

Tin tức liên quan