Tin Tức

Tổng kết Phóng Sanh T10/2017

Cập nhật: 16/11/2017
.
 

Tổng kết Phóng Sanh T10/2017

 TỔNG KẾT  PHÓNG SANH T10/2017

A - THU

VĂN PHÒNG THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

1/10/2017

Trần Thị Mập

100.000

1/10/2017

Nguyễn Chí Hòa

50.000

2/10/2017

Một Phật tử

1.010.000

2/10/2017

Nguyễn Linh Đàm

1.000.000

4/10/2017

Nguyễn Văn Ngân

500.000

4/10/2017

Nguyễn Thị Vân

300.000

5/10/2017

Nguyễn Nữ Quỳnh Loan

200.000

6/10/2017

Nguyễn Thị Cẩm Tú

500.000

6/10/2017

Nguyễn Thị Nghìn

250.000

7/10/2017

Ngô Thị Hồng Nhi

100.000

8/10/2017

Dương Hạnh Nhãn

200.000

10/10/2017

Đoàn Công Toại, Lê Thị Thúy Vân

100.000

12/10/2017

Chiếu Xuân

200.000

14/10/2017

Nguyễn Thị Kim Ngọc

100.000

14/10/2017

Trần Thị Mập

100.000

14/10/2017

Đào Thị Thu

100.000

14/10/2017

Nguyễn Chí Hòa

100.000

14/10/2017

Trần Thị Kim

1.100.000

14/10/2017

Một Phật tử

500.000

18/10/2017

Trần Thị Huệ

200.000

19/10/2017

Nguyễn Thanh Trinh

200.000

19/10/2017

Liên Thành

350.000

19/10/2017

Trần Ngọc Hạnh

300.000

19/10/2017

Nguyễn Quy Thanh Tâm

500.000

21/10/2017

Liên Hòa

500.000

22/10/2017

Một Phật tử

250.000

22/10/2017

Liên Nguyên

100 ERO

22/10/2017

Nguyễn Thị Kim Ngọc

100.000

23/10/2017

Trương Thị Thu Trúc

2.000.000

23/10/2017

Nguyễn Thị Út

200.000

23/10/2017

Trương Thị Hoàng Oanh

100.000

23/10/2017

Diệu Huyền

200.000

25/10/2017

Lưu Ngân

100.000

29/10/2017

Diệu Lạc

100.000

29/10/2017

Hứa Thanh Đào

400.000

29/10/2017

Hoàng Thị Hồng

500.000

29/10/2017

Huy Bình + Thị Lan

100.000

22/10/2017

Một Phật Tử

100.000

22/10/2017

Đỗ Thị Lành

100.000

22/10/2017

Trinh Thị Hạnh

300.000

22/10/2017

Liên Hương

300.000

22/10/2017

Đỗ Văn Nghị

100.000

22/10/2017

Một Phật Tử

200.000

22/10/2017

Liên Hằng

200.000

22/10/2017

Trần Thanh Tâm

50.000

29/10/2017

Bùi Minh Hiếu

150.000

30/10/2017

Nguyễn Thị Tho

50.000

31/10/2017

Gđ Hoàng Hiệp

2.000.000

16.160.000 + 100 EURO

 

BAN TỪ THIỆN THU

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

1/10/2017

Chú Đổi (Gò Dầu-Tây Ninh )

100.000

1/10/2017

Nguyễn Thị Tiếp

2.000.000

5/10/2017

Cô Minh

100.000

5/10/2017

Thầy Tâm Chiếu

508.000

5/10/2017

Cô Liên Phượng (Bù Đang)

500.000

5/10/2017

Cô Kiều nhà sách

3.000.000

5/10/2017

Cô Hương (Nguyên Đức )

1.500.000

5/10/2017

Từ Hạnh

750.000

5/10/2017

Huỳnh Thị Nga

300.000

5/10/2017

Đạo Tràng Minh Chất (Cần Thơ )

1.826.000

5/10/2017

GĐ chú Việt ở Thủ Đức

10.000.000

5/10/2017

Nhóm Đạt Duyên

2.150.000

8/10/2017

Chú Tuấn ở Hóc Môn

500.000

8/10/2017

Cô Thao

1.000.000

8/10/2017

Phạm Thị Xuổi (Liên Bích )

500.000

8/10/2017

Một Phật tử

200.000

8/10/2017

Lâm Ngọc Hai

200.000

8/10/2017

Cô Mười

200.000

8/10/2017

Liên Nga

200.000

10/10/2017

Cô Tú + Cô Hân

150.000

10/10/2017

Bác sĩ Thư (Cần Thơ)

200.000

10/10/2017

Nguyễn Quỳnh Phương Uyên

200.000

10/10/2017

Quảng Hương

100.000

10/10/2017

Cô Tám ở Bù Đăng

200.000

15/10/2017

Thầy Tâm Chiếu

505.000

15/10/2017

Bác sĩ Thư ở Cần Thơ

300.000

15/10/2017

Bồ Tát Giới  30-8 Đinh Dậu

370.000

15/10/2017

Bồ Tát Giới  14-8 Đinh Dậu

568.000

20/10/2017

Cô Mai (Bình Dương)

100.000

20/10/2017

Liên Thảo

500.000

23/10/2017

Một Phật tử

18.000.000

23/10/2017

Cô Tám ở Bù Đăng

200.000

25/10/2017

Phật tử xe 45 chỗ đóng góp

5.300.000

26/10/2017

Cô Bình

100.000

26/10/2017

Trịnh Thị Liễu Chi

200.000

26/10/2017

Vũ Thị Trà My

100.000

26/10/2017

Vũ Thị Bách

100.000

26/10/2017

GĐ Bàng Bá Đạo

100.000

28/10/2017

Như Thanh

1.000.000

28/10/2017

Thầy Tâm Khai

1.000.000

28/10/2017

Phạm Thị Mến

100.000

28/10/2017

Bạn cô Mến 2 người

150.000

28/10/2017

Cô Ngôn

5.000.000

30/10/2017

Nhóm Liên Minh, Đạt Duyên

700.000

30/10/2017

Một Phật tử

2.000.000

62.777.000

 

TK THẦY HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

3/10/2017

Mb (436 203)

200.000

3/10/2017

Mỹ Ngọc

250.000

4/10/2017

Lâm Thị Nhi

200.000

6/10/2017

Cẩm Nhung, Cẩm Lụa

900.000

6/10/2017

Trần Văn Tam

100.000

9/10/2017

Tc: Vncn 55564

500.000

13/10/2017

Nguyễn Quốc Đại Trường An

200.000

18/10/2017

Tuyết Cầm ủng hộ phóng sanh cá

50.000

18/10/2017

Quách Lộ Dinh 7 tuổi

250.000

18/10/2017

Từ Gia Trí 18 tuổi

50.000

18/10/2017

Tô Thủy Tài 49 tuổi

250.000

18/10/2017

Lý Ngọc Trân 70 tuổi

250.000

18/10/2017

Dương Nhã Châu 49 tuổi

100.000

18/10/2017

Từ Nghiệp Đăng 22 tuổi

50.000

18/10/2017

Một Phật tử

500.000

23/10/2017

Một Phật tử

200.000

27/10/2017

Lý Ngọc Trân

250.000

27/10/2017

Dương Nhã Châu

700.000

31/10/2017

Anh Chi

1.200.000

31/10/2017

Tc: Vncn 20820 Pham Le Yen Phương

200.000

31/10/2017

Tc : K88 600 142 Phạm Tuyết Trinh

200.000

31/10/2017

Tc : Vncn 43624 Lê Thị Ngọc Mai, Giang Văn Thuấn

500.000

CỘNG:

7.100.000

 

TÀI KHOẢN SƯ PHỤ

Ngày

Mô Tả

Số Tiền

23/10/2017

Sender:01311001.Dd:231017.Shgd:18403955. Bo:Nguyen Viet Dung.

500.000

15/10/2017

Ibvcb.1410170436774001

200.000

10/10/2017

Mbvcb15520654.Gdpt Lien Hong-Q4-.Ct Tu 0071000969129 Le Xuan Ly Hong

500.000

3/10/2017

Ibvcb.0310170317701005.

2.000.000

2/10/2017

Sender:79334001.Dd:021017.Shgd:10004484. Bo:Nguyen Thi Phai.

200.000

11/10/2017

Ibvcb.1110170847646001

1.000.000

 

 CỘNG:

4.400.000

 

B - CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

1/10/2017

Phóng sanh cá chim ở Hóc Môn

3.500.000

10/10/2017

Phóng sanh 4.400 kg cá trê (Cần Thơ)

78.900.000

10/10/2017

Phóng sanh 120 kg ốc bươu ở Cần Thơ

2.400.000

20/10/2017

Phóng sanh chim, cá ở Hóc Môn

3.800.000

21/10/2017

Phóng sanh 700 con chim Sẻ

5.600.000

23/10/2017

Phóng sanh tại phà Bình Mỹ. 1700 kg cá Trê

33.000.000

25/10/2017

Phóng sanh hồ Kẻ Gõ (Hà Tĩnh)

15.500.000

30/10/2017

Phóng sanh cá ở Bến Tre (60 Kg)

3.000.000

CỘNG:

145.700.000

 

C - TỔNG KẾT

I. THU: 192.595.000Đ+ 100 EURO

Tồn tháng 09/2017: 102.158.000Đ

Văn phòng thu: 16.160.000Đ + 100 EURO

Ban từ thiện thu: 62.777.000Đ

Tk sp: 4.400.000Đ

Tk thầy Huệ:7.100.000Đ

II. CHI: 145.700.000Đ

III. TỒN THÁNG 10/2017: 46.895.000đ + 100 EURO

Tin tức liên quan