Tin Tức

Tổng Kết Hoạt Động Từ Thiện T04/2017

Cập nhật: 11/05/2017
.
 

Tổng Kết Hoạt Động Từ Thiện T04/2017

 
HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN\r\nTHÁNG 04/2017

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

1/\r\nNgày 06/04/2017:

\r\n\r\n

Bàn giao nhà nhân ái cho bà Giáp Thị Nhỏi ở Tây Ninh (mua\r\ncho thêm đầu DVD, phong bì: 1.150.000đ + 200 USD của cô Nga Huynh)

\r\n\r\n

2/ Ngày 09/04/2017

\r\n\r\n

Từ thiện 400 phần ở thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Huoai – Lâm Đồng =\r\n128.000.000đ. Trong đó, Đoàn khám bệnh nhân đạo An Nghiệp TP. Cần Thơ hộ thuốc:\r\n30.000.000đ

\r\n\r\n

3/ Ngày 13/04/2017

\r\n\r\n

Há»™ tiền xây nhà + tiền thốc cho\r\nba mẹ 1 chÆ° Tăng =        73.500.000Ä‘

\r\n\r\n

4/ Phật tử Diệu Duyên + Diệu Hiền hộ thầy Đắc\r\nlàm đường: 4.000.000đ

\r\n\r\n

5/ Cho 5 người bệnh ung thÆ°:                                             11.000.000Ä‘

\r\n\r\n

6/ Há»™ tiền xe người nghèo:                                                     2.345.000Ä‘

\r\n\r\n

7/ Mua 10 suất mai táng cho người nghèo:\r\n                        80.000.000Ä‘

Tin tức liên quan