Kế Hoạch Từ Thiện & Phóng Sanh

Thông báo tạm hoãn chuyến từ thiện và cúng dường trường hạ

Cập nhật: 01/08/2020
 

Thông báo tạm hoãn chuyến từ thiện và cúng dường trường hạ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính thưa quý thiện nam, tín nữ Phật tử!

Theo công văn khẩn số: 2869/UBND-VX của UBND TP.HCM về việc tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19 và công văn số: 137/HĐTS-VP1 của HĐTS GHPGVN về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cộng đồng, đồng thời tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp thông báo:

Xin hoãn lại chuyến đi từ thiện Quảng Ngãi từ ngày 04 đến 07/08/2020 (nhằm 15-18/06 Canh Tý) và chuyến đi cúng dường trường hạ ngày 09/08/2020 (nhằm 20/06 Canh Tý).

Ban Từ thiện sẽ sắp xếp đi từ thiện Quảng Ngãi và cúng dường trường hạ vào một ngày khác, khi được chính phủ và giáo hội Phật Giáo cho các hoạt động trở lại bình thường.

Nếu quý Phật tử nào mà không sắp xếp đi được thì Ban Từ thiện sẽ hoàn lại tiền, xin đến Văn phòng chùa Hoằng Pháp để nhận lại tiền.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha tát

                  Chùa Hoằng Pháp, ngày 01 tháng 08 năm 2020

                                            TM. BAN TỪ THIỆN

 

                                               ĐĐ. Thích Tâm Huệ

                  

 

Tin tức liên quan