Tin Tức

Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần

Cập nhật: 10/02/2022
Ngày 08/02/2022 (nhằm 08/01 Nhâm Dần), quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tổ chức tụng kinh cầu siêu, cúng dường trai tăng và phóng sanh theo lời thỉnh cầu của các gia đình Nguyễn Khắc Hồng, Diệu Nhân, Nguyễn Thị Ngoãn, Nguyễn Kim Anh...
 

Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần

 

Vào lúc 8h30, quý Thầy và Phật tử có thời tụng kinh, niệm Phật, nguyện đem công đức lành hồi hướng đến các hương linh sớm được sanh về cảnh giới an lành. Sau đó, ĐĐ. Thích Tâm Huệ đã hướng dẫn quý Phật tử làm lễ cúng cơm. Sau thời cúng cơm, quý Phật tử đã thực hiện nghi thức cúng dường trai Tăng tại trai đường của chùa.

Chiều cùng ngày, đoàn có chuyến phóng sinh tại cảng Bà Lụa, Củ Chi. Quý Thầy và các Phật tử cùng tụng kinh, niệm Phật, quy y cho những loài vật, cầu nguyện cho chúng sớm thoát cảnh dao thớt, lửa, lưới, nhất tâm niệm Phật để được sinh về cảnh giới an lành.

Theo đó, quý thầy và Phật tử gia đình Nguyễn Khắc Hồng cùng đến Học viện Phật giáo tại Lê Minh Xuân, Bình Chánh và trường Sơ cấp Phật học ở chùa Giác Lâm để cúng dường nhằm hỗ trợ chư Tăng Ni đang theo học các chương trình Phật học nơi đây.

Những việc làm tốt đẹp này sẽ tạo ra những nghiệp thiện, vì thế chính nhờ những điều thiện này cùng với sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát mà chúng ta có cuộc sống bình an, hưởng nhiều sự phước lành từ ánh sáng từ bi và trí tuệ của đức Phật.

Nguyện cầu cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ, mọi người trên toàn thế giới và đất nước Việt Nam, trở lại cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Hình ảnh ghi nhận:

Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần
Thiện sự cúng dường và phóng sinh đầu năm Nhâm Dần

Tin tức liên quan