Tin Tức

Phóng sanh tại Cần Thơ

Cập nhật: 10/10/2017
Trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, đức Phật dạy: Người Phật tử nên thường làm việc phóng sanh và khuyên bảo người cùng làm vì tất cả chất tứ đại đều là bổn thân, bổn thể của ta. Phật tử vì tâm từ bi mà làm việc phóng sanh. Tất cả nam tử là cha ta, tất cả n
 

Phóng sanh tại Cần Thơ

 

Vâng lời Phật dạy, ngày 08/10/2017 (nhằm 19/08 Đinh Dậu) Đại đức Thích Tâm Huệ, chư Tăng chùa Hoằng Pháp cùng Phật tử có chuyến phóng sanh tại Cần Thơ. Đoàn đã mua 4.400kg cá trê, sau khi quy y và niệm Phật cầu nguyện cho tất cả chúng sinh sớm thoát cảnh dao thớt, lửa, lưới, kiếp sau trở thành người gặp chánh pháp tu hành được an vui và giải thoát, đoàn cá đã được trở về với thiên nhiên. Với số tiền 78 triệu đồng do các nhà cấp cô độc: chú Việt ở Thủ Đức, cô Kiều nhà sách, cô Tiếp, đạo tràng Minh Thất, cô Hiền, cô Hương, cô Lan,…. cùng Phật tử trong và ngoài nước phát tâm giúp chuyến phóng sanh tại miền Tây được thuận lợi. Trên gương mặt tất cả các thành viên trong đoàn đều thể hiện niềm hoan hỷ khi nhìn những chú cá được tự do bơi lội trong dòng nước mát.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website 

Tin tức liên quan