Tin Tức

Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ

Cập nhật: 29/04/2022
Ngày 23/04/2022 (nhằm 23/03 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ NYN (Giám đốc Nguyễn Thụy Ý Ngân) có chuyến phóng sanh tại phà Cô Bắc, Cần Thơ.
 

Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ

 

Phóng sanh là việc làm thể hiện lòng từ bi mong muốn đem an lạc, hạnh phúc đến cho tất cả chúng sanh. Phóng sanh là phóng thích những cái tâm ô uế như cái tâm tham lam, đố kị, hơn thua và thù hận ra khỏi con người mình để mình được tự do thoải mái.

Ý nghĩa của phóng sanh là gieo nhân lành, giải oán thù, giải cứu một vị Phật tương lai, tôn trọng quyền sống của muôn loài, chúng sanh là người thân của chúng ta từ bao kiếp. Giải cứu chúng sanh là giải cứu cha mẹ, anh em chúng ta từ kiếp trước. Nhìn thấy nhiều con vật sắp bị giết, Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp cùng công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ NYN bỏ tiền ra mua để cứu sống chúng, trao cho chúng cơ hội tiếp tục sống.

Đoàn đã quy y, niệm Phật và thực hiện nghi thức phóng sanh.

Nhân đây, ĐĐ. Thích Tâm Huệ đã gởi tặng những phần quà pháp bảo, gồm: sách Truyện tranh minh họa Quả báo sát sanh, Quả báo sát sinh và phóng sanh đến mọi người trong đoàn.

Chỗ đáng quý của phóng sanh gồm đủ ba việc:

- Tài thí: Thí xả tiền của cứu giúp mạng sống loài vật.

- Pháp thí: Trong lúc phóng sanh thực hiện nghi thức truyền thọ tam quy và niệm Phật hồi hướng cho tất cả loài vật.

- Vô úy thí: Phóng sanh là ban cho loài vật sự không sợ hãi vì bị giết hại.

Phóng sanh là tự do của mỗi người, tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Tích tiểu thành đại, quý vị thực hành phóng sanh thường xuyên thì tâm từ bi sẽ được nuôi dưỡng ngày một lớn hơn, trí tuệ cũng mở rộng hơn cuộc đời vui vẻ và nhiều phước báu hơn.

Việc phóng sinh mang lại nhiều phước báu nên chúng ta thường làm việc phóng sinh và khuyên bảo mọi người cùng làm.

Hình ảnh ghi nhận:

Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ

Tin tức liên quan