Tin Tức

Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi

Cập nhật: 20/02/2021
Ngày 18-19/02/2021 (nhằm 07-08/01 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ, quý Thầy, Phật tử chùa Hoằng Pháp cùng người thân gia đình ĐĐ. Thích Tâm Điền đã có chuyến phóng sanh tại cảng Bà Lụa, Củ Chi.
 

Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi

 

Công đức của việc phóng sanh thật cao quý rộng lớn nhất, vì gồm đủ ba cách bố thí.

- Tài thí: Thí xả tiền của cứu giúp mạng sống loài vật.

- Pháp thí: Trong lúc phóng sanh thực hiện nghi thức truyền thọ tam quy y và niệm Phật hồi hướng cho tất cả loài vật thoát khỏi cảnh khổ.

- Vô úy thí: Phóng sanh là ban cho loài vật sự không sợ hãi vì bị giết hại.

Đoàn đã quy y Tam bảo và niệm Phật và thực hiện nghi thức phóng sanh. Việc truyền thọ Tam quy nhằm trợ giúp cho các loài được kết duyên lành với Phật pháp. Ý nghĩa sâu xa của việc phóng sanh là việc các loài vật khi nghe đến danh hiệu Phật thì sẽ gieo vào tâm thức của chúng một nhân chủng thiện, nhờ đó sẽ là nhân lành được gặp chánh pháp, giải thoát mai sau.     

Đoàn đã cầu nguyện đem công đức lành này hồi hướng đến ĐĐ. Thích Tâm Điền sớm sinh về Tịnh độ.

Việc phóng sanh mang lại nhiều phước báu, nên chúng ta thường làm việc phóng sanh và khuyên bảo mọi người cùng làm.

Hình ảnh ghi nhận:

Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi

Tin tức liên quan