Tin Tức

Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi

Cập nhật: 21/09/2020
Ngày 14/09/2020 (nhằm 27/07 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp có chuyến phóng sanh tại cảng Bà Lụa, Củ Chi.
 

Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi

 

Phóng sanh là thí xả tiền của cứu giúp mạng sống loài vật, là ban cho loài vật sự không sợ hãi vì bị giết hại. Trong lúc phóng sanh thực hiện nghi thức truyền thọ tam quy và niệm Phật hồi hướng cho tất cả loài vật cùng sanh về Tây phương Cực Lạc.

ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy, các Phật tử, gia đình cô Ngân công ty TNHH Trạng Nguyên đã quy y, niệm Phật và thực hiện nghi thức phóng sanh tại cảng Bà Lụa, Củ Chi.

Công đức phóng sanh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm được. Chúng ta thực hành nghiệp lành của mình, kẻ khác tạo nghiệp ác của chính họ. Về sau quả báo hiện tiền, thiện ác nhân quả báo ứng tuyệt đối không bao giờ sai được. Việc phóng sanh mang lại nhiều phước báu, nên chúng ta thường làm việc phóng sanh và khuyên bảo mọi người cùng làm.

Hình ảnh ghi nhận:

Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi
Phóng sanh cảng Bà Lụa, Củ Chi

Tin tức liên quan