Tin Tức

Lịch khóa tu 2023 - Đạo tràng Minh Chất - Cần Thơ

Cập nhật: 22/02/2023
 

Lịch khóa tu 2023 - Đạo tràng Minh Chất - Cần Thơ

 

Đạo tràng Minh Chất - Cần Thơ

LỊCH TỔ CHỨC KHÓA TU MỘT NGÀY (NĂM 2023)

 

     Nhằm giúp các Phật tử biết đến ba ngôi báu và quay về nương tựa Tam bảo. Tu niệm Phật một ngày không chỉ mang lại niềm hoan hỷ cho các Phật tử mà còn giúp nuôi dưỡng sự gắn kết giữa những người con Phật, cùng học Phật, suy nghiệm lời Phật dạy, chia sẻ kinh nghiệm tu tập…

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, đạo tràng Minh Chất tổ chức Khóa tu niệm Phật một ngày năm 2023 như sau:

 • Lần thứ 1: Ngày 05/03/2023 (14/02 Quý Mão)
 • Lần thứ 2: Ngày 02/04/2023 (12/02 (N) Quý Mão)
 • Lần thứ 3: Ngày 30/04/2023 (11/03 Quý Mão)
 • Lần thứ 4: Ngày 28/05/2023 (10/04 Quý Mão)
 • Lần thứ 5: Ngày 25/06/2023 (08/05 Quý Mão)
 • Lần thứ 6: Ngày 06/08/2023 (20/06 Quý Mão)
 • Lần thứ 7: Ngày 03/09/2023 (19/07 Quý Mão)
 • Lần thứ 8: Ngày 24/09/2023 (10/08 Quý Mão)
 • Lần thứ 9: Ngày 22/10/2023 (08/09 Quý Mão)
 • Lần thứ 10: Ngày 26/11/2023 (14/10 Quý Mão)
 • Lần thứ 11: Ngày 24/12/2023 (12/11 Quý Mão)
 • Lần thứ 12: Ngày 21/01/2024 (11/12 Quý Mão)

Kính mời quý Phật tử sắp xếp thời gian cùng về tu học tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ.

Quý Phật tử đăng ký tại:

- Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp: ĐĐ. Thích Tâm Huệ, số ĐT: 0775984136

- Phật tử Hoa Đạo, số ĐT: 0363570419

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

                                                     Chùa Hoằng Pháp, ngày 20 tháng 02 năm 2023

                                                                  TM. Ban Từ Thiện

 

 

                                                              Đại đức Thích Tâm Huệ

Tin tức liên quan