Tin Tức

Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức

Cập nhật: 07/03/2022
Ngày 03,04,05/03/2022 (nhằm 01,02,03/02 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã đến nhà số 8/1A, đường số 9, khu phố 5, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức để làm lễ sám hối, phóng sanh và làm lễ quy y Tam bảo cho chú Đinh Hữu Xuân, 37 tuổi.
 

Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức

 

Trong những ngày này, ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử và người thân trong gia đình thành tâm tụng kinh Hồng Danh Sám Hối, lễ lạy và xưng danh hiệu Phật. Ngày cuối, Đại đức đã làm lễ quy y Tam bảo cho chú Đinh Hữu Xuân. Qua đây, Thầy đã đại diện Hòa thượng trụ trì chùa Hoằng Pháp truyền thọ Tam quy Ngũ Giới cho cho chú với pháp danh Tịnh Xuân.

Theo đó, lễ làm con Phật trong truyền thống Phật giáo Việt Nam gọi là Quy Y Tam Bảo. Quy y có nghĩa đen là nương tựa, quay về nơi Phật, Pháp, Tăng.

Nhân đây, Thầy nhắc nhở những người thân trong nhà nên sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, ăn chay trường, niệm Phật, tụng kinh hay thực hiện các thiện pháp: bố thí, cúng dường Tam bảo, giúp đỡ người nghèo khổ... để hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được sanh về cảnh giới an lành, cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ.

Đức Thế Tôn thường nhắc đến công ơn cha mẹ, dù chúng ta có đền đáp như thế nào cũng không thể nào trả hết ơn giáo dưỡng ấy. Thông thường, chúng ta hay quan niệm rằng việc hiếu dưỡng cha mẹ là chu toàn, tận hiếu về mặt vật chất - điều này vẫn chưa đủ. Ngoài việc song hành phụng dưỡng và kính thuận thì chúng ta nên khuyến hóa cha mẹ nương tựa Tam bảo, an trú trong thiện pháp, lấy trí tuệ soi sáng con đường.

Dịp này, quý Thầy gởi tặng những phần quà pháp bảo đến những người tham dự lễ, gồm Bài Học Người Phật Tử, Gương Sáng Đông Tây cùng phần quà khác.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức
Lễ sám hối và quy y Tam bảo tại Thủ Đức

Tin tức liên quan