Tin Tức

Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

Cập nhật: 06/03/2022
Ngày 02/03/2022 (nhằm 30/01 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ để làm lễ sám hối định kỳ hàng tháng.
 

Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

 

Trước tiên, ĐĐ. Thích Tâm Huệ, Trưởng Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp gửi lời thăm hỏi sức khỏe tới tất cả các Phật tử trong đạo tràng.

Thầy khuyến thỉnh đại chúng hãy làm nhiều việc thiện sự: Phóng sinh, cúng dường chư Phật, tụng kinh... Kinh chính là những lời dạy về đời sống thiện từ đức Phật. Bởi vậy, ngay thời điểm tụng kinh thì tâm chúng ta sẽ lắng đọng, tâm an. Sự bình an đó tạo nên một từ trường an lành. Sóng từ trường bình an này sẽ dung thông với các sóng an lành khác, nhờ vậy chúng ta vượt qua được những tai nạn trong một năm. Việc thực hành cầu an hằng ngày, giữ lòng thanh thản, bình an, đừng tạo khổ đau hay phiền não cho người khác tức là bạn đã cùng tần sóng với chư Phật. Ngoài ra, mục đích người học Phật là lấy trí tuệ làm sự nghiệp giác ngộ.

Chúng ta đều biết nói lời ái ngữ, làm việc thiện lành, giàu lòng nhân ái, giúp mọi người hiểu và thực hiện một cách rất tự nhiên về đạo lý nhân quả, nghiệp báo, tránh suy nghĩ, hành động và những điều xấu ác để một năm mới gặp được những quả ngọt, điều lành, cuộc sống sẽ được phước, được an lành ở những giây phút hiện tại.

Sau thời pháp thoại chia sẻ, quý Thầy và các Phật tử đã thực hiện nghi lễ Sám Hối Hồng Danh, tụng kinh, lạy Phật và kinh hành niệm Phật.

Nhân đây, Đại đức đã gởi tặng những phần quà pháp bảo tới các Phật tử về tham dự lễ sám hối, gồm Bài Học Người Phật tử, Gương sáng Đông Tây cùng phần quà khác. 

Chuyến đi kết thúc trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

Tin tức liên quan